Indhold

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet. 

Organisationsværdier

- Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen  

- Vi arbejder troværdigt for resultater 

- Vi repræsenterer og samler kommunerne

Nyeste pressemeddelelser

  • 27.04.17
    Pressemeddelelse

    Vigtigt at prioritere dagtilbud af høj kvalitet

    ”Vi skal prioritere dagtilbud af høj kvalitet, og derfor er det glædeligt, at regeringen i dag præsenterer et udspil på området. Udspillet og de afsatte penge er et udmærket første skridt, men der er brug for endnu mere, hvis vi skal opfylde kommunernes og regeringens store ambitioner.”