Gå til hovedindhold
Momentum
Økonomi
Vækst

2/3 af BNP-væksten blev skabt i bare fire kommuner

I fire kommuner buldrer virksomhederne frem i sådan en grad, at de står for to tredjedele af den samlede stigning i BNP i 2022. I Kalundborg, Gladsaxe, Hillerød og Ballerup er stigningen i BNP på mellem 17 og 26 procent. Det glæder borgmestrene, som giver de succesfulde virksomheder æren for fremgangen og er stolte af kunne være med til at understøtte via kommunens erhvervsservice.

14. jan. 2024

Indhold

  Af Jon Kirketerp Jørgensen

  Analyse: Amalie Mellon Hansen, KL Analyse og Makro

  Den danske økonomi kom med en vækst i BNP på 2,7 procent i 2022 tilbage på sporet med solide vækstrater efter et par år med corona-udsving. Ifølge en ny Momentum-analyse er det især i fire kommuner, at virksomhederne har øget produktionen massivt.

  I Kalundborg, Gladsaxe, Hillerød og Ballerup er vækstraterne så høje, at de fire kommuner tilsammen står for næsten to tredjedele af den samlede danske BNP-vækst i 2022. Fremgangen skyldes succesrige medicinalvirksomheder og især Novo Nordisk. Det forklarer analysechef i KL, Søren Aagesen.

  »De fire kommuner, der har den højeste vækst i 2022, er kendetegnet ved, at de huser nogle af Novo Nordisks produktionsfaciliteter. Når man har et firma, der er så succesrigt på verdensplan, så slår det selvfølgelig også igennem i denne opgørelse,« siger Søren Aagesen.

  Kommunernes andel af den samlede vækst i BNP fra 2021 til 2022

  Helt i top på listen ligger Kalundborg, hvor produktionen steg med 26,9 procent i 2022, skarpt forfulgt af Gladsaxe, hvor BNP-væksten landede på 26,4 procent. Nummer tre og fire på listen er Hillerød og Ballerup kommuner, hvor BNP voksede med henholdsvis 18,3 og 17 procent. De fire ø-kommuner Fanø, Læsø, Samsø og Ærø er udeladt af analysen af diskretionshensyn.

  Borgmester: Æren tilfalder de mange dygtige virksomheder

  I Gladsaxe Kommune, der tilmed har landets næsthøjeste BNP pr. indbygger, er der glæde over fremgangen hos borgmester Trine Græse (S).

  »Vi er rigtig glade for at have nogle af de bedste virksomheder i landet, som er dygtige til at skabe vækst og værdi. For det er jo en ære, der først og fremmest tilfalder de virksomheder i Gladsaxe, der vokser,« siger Trine Græse.

  De 10 kommuner hvor der var størst BNP-vækst fra 2021 til 2022

  Hun peger på, at Gladsaxe har en række virksomheder inden for life science-sektoren – herunder Novo Nordisk – som har haft stor succes i 2022.

  »Vi er begunstiget af en god beliggenhed tæt på København, og vi har god infrastruktur. Det gør det attraktivt for virksomheder at være i Gladsaxe Kommune. Og så gør vi os umage for at understøtte et sundt erhvervsliv,« siger Trine Græse.

  Hun peger på, at Gladsaxe Kommune arbejder med blandt andet at facilitere netværk og partnerskaber for de lokale virksomheder og sikre, at kommunens betjening af erhvervslivet er med til at understøtte virksomhedernes vækst.

  »Vi har tidligt i kommunens udvikling sørget for at udvikle erhvervsområder, hvor der er plads til at have for eksempel fremstillingsvirksomheder, som jo godt kan larme lidt og skabe noget trafik. Og så sørger de dygtige medarbejdere i vores erhvervsservice for at have en god dialog med virksomhederne,« siger borgmesteren.

  Analysechef: Stærkt erhvervsliv i hele landet

  Selvom væksten i 2022 er koncentreret i blot fire kommuner, så peger analysechef i KL, Søren Aagesen, på, at væksten kommer mange flere kommuner til gode.

  »Det er vigtigt at huske på, at den værdi, der skabes i én kommune, spreder sig til hele det opland, som de store virksomheder trækker arbejdskraft fra, og hvor de har underleverandører. Så det er slet ikke skidt, at så stor en del af værdiskabelsen sker i fire kommuner. Det er en styrke for dansk økonomi, at vi har stærke medicinalvirksomheder, og det er godt, fordi velstanden bliver spredt til mange andre kommuner,« siger Søren Aagesen.

  Udvikling i BNP fra 2021 til 2022 opdelt på kommunen niveau

  Og så understreger analysechefen, at selvom det i 2022 er kommuner i Hovedstadsområdet og på Sjælland, der topper listen, så er der flere steder i landet stærke vækstcentre. I opgørelser fra tidligere år har kommuner som Billund og Ikast-Brande ligget i top med høje vækstrater, og også i år er der flere kommuner uden for de store byer, der klarer sig godt.

  »Virksomhederne i de midtjyske kommuner er inde i en positiv udvikling, og for eksempel Billund og Ikast-Brande ligger højt placeret, når vi ser på BNP pr. indbygger. Så denne opgørelse er ikke et udtryk for, at velstanden kun skabes i de store byer. Der er et stærkt erhvervsliv over hele landet,« siger Søren Aagesen.De 10 kommuner hvor der var størst BNP per indbygger i 2022

  Ifølge Momentum-analysen ligger Herning, Billund, Vejle, Aarhus, Horsens, Silkeborg og Hjørring alle i top-20 målt på BNP-vækst i 2022, ligesom kommuner som Billund, Ikast-Brande, Aarhus, Ringkøbing-Skjern, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Esbjerg og Sønderborg ligger i top-25 målt på BNP pr. indbygger.

  »Det understreger netop pointen om, at der er gode og solide virksomheder i hele landet,« siger Søren Aagesen.

  Hjørring-borgmester: En skov af SMV’er giver vækst

  En af de kommuner, der har oplevet en pæn vækst i 2022, er Hjørring. Kommunen har haft en BNP-vækst på 2,9 procent i 2022, som er lidt over landsgennemsnittet. Det giver kommunen en placering som nummer et i Region Nordjylland og nummer to i hele Jylland kun overgået af Herning.

  Udviklingen glæder borgmester Søren Smalbro (V), om end han ikke er specielt overrasket over, at der er gang i kedlerne i kommunens erhvervsliv.

  »Det kommer egentlig ikke bag på mig, at vores virksomheder klarer sig rigtig godt, for det er også det, jeg hører, når jeg taler med dem. Men jeg er naturligvis glad for udviklingen og glad for, at de også klarer sig godt i forhold til resten af landet,« siger Søren Smalbro.

  Årlig udvikling i BNP fra 2021 til 2022

  Han fortæller, at hvor kommunen tidligere husede tre meget store virksomheder, som drev væksten, så er det nu i høj grad et erhvervsliv, der består af mange små og mellemstore virksomheder.

  »Vi er selvfølgelig glade for alle virksomheder, der har lyst til at etablere sig i kommunen, men hvor succesen førhen stod og faldt med nogle få virksomheder, så har vi nu en skov af mindre virksomheder, som vokser,« siger Søren Smalbro.

  Fra kommunens side forsøger man derfor også at gøre, hvad man kan for at hjælpe erhvervslivet bedst muligt. Blandt andet arbejder de på at forenkle virksomhedernes indgang til kommunen, så det er så nemt som muligt for dem at få hjælp og vejledning til for eksempel byggesager og lignende. Og så tager Hjørring Kommune også livtag med den største udfordring. Nemlig at få tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

  »I en landkommune som Hjørring kommer tilflytningen ikke af sig selv, så vi arbejder hårdt på, at flere mennesker får øjnene op for Hjørrings kvaliteter og på at få flere til at blive boende i kommunen. Det er klart vores største udfordring,« siger Søren Smalbro.

  BNP pr. indbygger 2022 opdelt på kommune niveau

   

  Læs hele analysen:

  Kommunernes økonomiske udvikling i 2022

  BNP-væksten på landsplan i 2022 var positiv på 2,7 pct., og på kommuneniveau varierede væksten mellem -12,5 pct. i Fredericia og 26,9 pct. i Kalundborg. Vækstbidragene fra Kalundborg, Ballerup, Gladsaxe og Hillerød svarer til 62,5 pct. af den samlede BNP-vækst.

  Kontakt

  Redaktør

  Jens Baes-Jørgensen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3328

  E-mail: jjr@kl.dk