Gå til hovedindhold

Momentum 2024

2 ud af 3 borgmestre oplever chikane, trusler, hærværk og vold

01. jul. 2024
Momentum

Borgmestre i hele landet rammes af trusler, chikane, hærværk og vold. Det svarer 65,5 procent i en ny Momentum-rundspørge, og et flertal vurderer, at både omfanget og karakteren er blevet værre de seneste år. Nu råber flere borgmestre højt om udviklingen, som de mener er en trussel mod det åbne demokrati – og det bakker KL fuldt op om. KL sætter derfor stort fokus på at komme problemerne til livs og efterspørger både svar og handling fra regeringen.

Hver anden dansker er på hospitalet hvert år

30. maj 2024
Momentum

Knap hver anden dansker er i løbet af et år forbi et hospital til undersøgelse, kontrol eller behandling, mens det for tyve år siden blot var 38 procent af danskerne, der var på hospitalet. Det viser en ny Momentum-analyse. Forsker og patientorganisation vil have vendt bøtten og flyttet flere aktiviteter ud af hospitalerne.

Aldrende kommunale bygninger kræver massive investeringer

29. maj 2024
Momentum

65 procent af de kommunale bygninger er opført før 1980, og mange kræver renoveringer og nybyggeri for at leve op til nutidens forventninger. Men med et massivt renoveringsefterslæb og nye energikrav er kommunerne mildest talt pressede – og derfor er der behov for at øge anlægsrammen markant ved de igangværende økonomiforhandlinger, lyder det fra både borgmestre, KL, FRI og DI Byggeri.

Kommunernes historisk lave anlægsbudget presses af inflation og stigende byggepriser

25. maj 2024
Momentum

Historisk lavt. Så klart kan kommunernes anlægsbudget beskrives, hvis man sammenligner med tidligere år. Og når man oveni oplever store prisstigninger, så står kommunerne tilbage med budgetter, hvis reelle værdi er faldet med næsten 25 procent fra 2021 til 2023 – og det har betydelige konsekvenser i kommunerne, fortæller borgmestre. Anlægsrammen skal derfor løftes i dette års økonomiforhandlinger, mener KL.

Kortere indlæggelser kræver styrkelse af det nære sundhedsvæsen

23. apr. 2024
Momentum
Sundhed
Ældre

Danske ældre ligger kortere og kortere tid på sygehuset, hvor også antallet af sengepladser er faldet markant. Alt imens antallet af midlertidige sengepladser i kommunerne er stigende, uden at finansieringen er fulgt med. Udviklingen understreger behovet for øget fokus på det nære sundhedsvæsen, lyder det fra organisationer og sundhedsprofessor.

Kystbeskyttelsesprojekter oversvømmes af regelforviklinger, borgerklager og økonomiske barrierer

10. apr. 2024
Momentum
Klima

Kommuner oplever store udfordringer, når de arbejder med kystbeskyttelsesprojekter. Lovene på området modarbejder hinanden, finansieringsmulighederne er ringe, og borgernes klagemuligheder forsinker projekterne. Det viser en ny Momentum-undersøgelse. Forsker og digelag-forening efterspørger bedre økonomiske rammer og retningslinjer.