Inspirationskatalog Social bæredygtighed

Mål 4: Verdensmål på skoleskemaet i Middelfart

Middelfart Kommune har udviklet en digital læringsplatform, der dykker ned i Verdensmålene og inviterer til hybride læringsformer.

Hybrid læringsplatform med fokus på Verdensmålene

I Middelfart Kommune opstod der, i lyset af Coronakrisen, en idé om en digital læringsplatform, der både kunne rumme fysisk og online undervisning. Læringsplatformen tager udgangspunkt i de 17 Verdensmål, og der er knyttet et ugeforløb til hvert Verdensmål. I ugeforløbene skal eleverne gennem feltstudier og casearbejde, og skal ende med en innovativ løsning på et givent Verdensmål. Platformen blev iværksat, da de yngste elever lige var kommet tilbage i skole efter første Covid-19-lockdown, og de ældste elever stadig var hjemme. De hjemsendte elever var svære at motivere. Ydermere var der lånt lærere fra udskolingen til indskolingen, så man manglede reelt lærere i de store klasser. Platformen skulle løse nogle af de problemer og motivere eleverne - og den kan heldigvis stadig bruges nu, hvor de fleste elever igen modtager fysisk undervisning. Læringsplatformen peger ind mod Mål 4, Kvalitetsuddannelse, og her især det delmål, der omhandler undervisning i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. 

Fra middelfartbørn til verdensborgere

I Middelfart Kommune har man flere indsatser på verdensmålsområdet. Bl.a. er der udarbejdet en Plan- og bæredygtighedsstrategi, og en indsats for bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund.

I 2019 godkendte byrådet en samlet vision og strategi for skoleområdet i Middelfart Kommune. Visionsstrategien hedder ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” og har fire pejlemærker: Verdensborger, Bæredygtighed, Bevægelse og Attraktiv. 

Bare gå i gang!

For Middelfart Kommune har det først og fremmest handlet om bare at gå i gang. Verdensmålene er en meget relevant ramme at arbejde indenfor, og det er nemt at relatere sig til – også for eleverne. Vibeke Vedsted Andersen, der er pædagogisk administrativ konsulent i Middelfart Kommune fortæller, at det i høj grad giver mening for eleverne at arbejde med Verdensmålene, og at de er ”innovative og enormt kloge og kløgtige, når der skal findes på løsninger”. 

 

 

Vil du vide mere?

Tilgå den digitale læringsplatform her

Kontakt pædagogisk administrativ konsulent Vibeke Vedsted Andersen vibeke.vedsted@middelfart.dk

×

Log ind