Inspirationskatalog Social bæredygtighed

Mål 4: Åben Skole på sporet af Verdensmålene i Skive

I Skive Kommune har man udarbejdet et koncept, Åben Skole, hvor elever i alle aldre arbejder på at løse bæredygtige problemstillinger for virksomheder i kommunen

Elever løser verdens problemstillinger lokalt

Skive Kommune har bl.a. haft fokus på Verdensmål 4 i deres koncept Åben Skole, hvor lærere, i samarbejde med en virksomhed, der har en eller anden udfordring, der er relateret til Verdensmålene, udformet et læringsforløb, som eleverne kan arbejde med. Åben Skole omfatter både folkeskoler og ungdomsuddannelser, og ud over Mål 4 er der også stort fokus på Mål 17 om partnerskaber. Noget, der, ifølge Trine Nors, der er udviklingskonsulent i Skive Kommune, er meget karakteristisk for Skiveegnen, fordi ”Skive er sådan en relativt lille kommune, der virkelig har mulighed for at gribe ud efter hinanden og gøre nogle ting på kryds og tværs”.

 

Planstrategi for Verdensmålene

I Skive har man, som samlet organisation, arbejdet med Verdensmålene siden vedtagelsen af Planstrategi 2019-2031 i juni 2019. I Skole- og Dagtilbudsafdelingen havde man dog taget hul på arbejdet tidligere. Bæredygtighed står som et ud af fire fokuspunkter i planstrategien, men FN’s Verdensmål er tænkt ind i alle fokuspunkter, og er det noget, man forholder sig til i alle kommunens fremtidige politikker og strategier.

Derudover vedtog Skive i december 2019 strategien RENT LIV, hvor Verdensmålene indgår som en naturlig del af arbejdet. Af strategien fremgår det bl.a. at alt ikke er ”RENT LIV, men RENT LIV kan tænkes ind i alt”.

 

Sænk skuldrene – og vær nysgerrig og åben

I Skive råder de andre til at turde at sænke skuldrene i arbejdet med Verdensmålene. I særdeleshed når det kommer til at indgå i partnerskaber handler det ikke om at have svarene på forhånd – for hvis vi havde, var der ingen udfordringer. I stedet, siger Trine Nors, at ”hvis vi skal finde nye løsninger, så skal man turde komme meget mere åbne og nysgerrige, og være nysgerrige på hinandens fagligheder eller på kryds og tværs af byer og lande.”

 

 

Vil du vide mere?

Læs Skive Kommunes Planstrategi 2019-2031 her

Læs RENT LIV-strategien her

Kontakt udviklingskonsulent Trine Nors på trno@skivekommune.dk

×

Log ind