Verdensmål Inspirationskatalog

Social bæredygtighed

Det sociale aspekt af bæredygtighed handler bl.a. om at sikre social retfærdighed

Social bæredygtighed 

Social bæredygtighed dækker over følgende Verdensmål: Mål 1: Afskaf fattigdom, Mål 2: Stop sult, Mål 3: Sundhed og trivsel, Mål 4: Kvalitetsuddannelse, Mål 5: Ligestilling mellem kønnene, Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Generelt dækker begrebet om social bæredygtighed i virkeligheden mange af kommunens kerneopgaver; fx i forhold til folkeskoleområdet, arbejdsmarkedet og den fysiske planlægning. 

Mål 4 skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Alle skal have lige adgang til kvalitetsuddannelse, og alles muligheder for livslang læring skal fremmes. FN mener, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling. Mål 4 skal sikre, at alle piger og drenge fuldfører en gratis primær- og sekundær skolegang inden 2030. Det sigter også mod at give lige adgang til erhvervsuddannelser samt fjerne kønsrelaterede og økonomiske uligheder med henblik på at opnå universel adgang til en videregående uddannelse.

Case

Case Mål 4: Åben Skole på sporet af Verdensmålene i Skive

Læs om, hvordan eleverne i Skive Kommune arbejder med Verdensmålene og løser bæredygtige problemstillinger for kommunens virksomheder

Case

Case Mål 4: Verdensmål på skoleskemaet i Middelfart

Læs om, hvordan Middelfart Kommunes digitale læringsplatform dykker ned i Verdensmålene og inviterer til hybride læringsformer

Mål 11 skal sikre, at byer, lokalsamfund og bosættelser er inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Det 11. verdensmål sætter derfor fokus på, at byer og lokalsamfund
skal gøres bæredygtige, så følgevirkningerne af den stigende migration fra land til by kan imødegås. Urbaniseringen stiller nye krav til de danske kommuner, der har som opgave at formulere udviklingsplaner, der kan rumme kompleksiteten af de fremtidige sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer. Bæredygtighedsudfordringerne bestå bl.a. i at sikre adgang til holdbare og billige boliger, skabe grønne byrum og adgang til rekreative muligheder i både by og land samt sikre at byerne er robuste ift. at imødegå klima- og sikkerhedshændelser.
Udfordringerne forudsætter derfor, at de kommunale myndigheder er fremsynede, og indgår i- og understøtter samarbejder med henblik på, at kunne skabe rammer, der sikrer inddragelse og befolkningens mulighed for deltagelse i udviklingsprocesser.

Case

Case Mål 11: Gribskov planlægger for fremtiden – og for alle

Læs om, hvordan Gribskov Kommune arbejder med Verdensmålene i kommunens fysiske planlægning

Vil du være med?

Har din kommune en god indsats indenfor social bæredygtighed, og ønsker I at være en del af KL’s inspirationskatalog, så kontakt Maj Lindberg Hansen på MLIH@kl.dk

×

Log ind