Inspirationskatalog Partnerskaber for handling

Mål 17: Verdensrummet som platform for samskabelse i Aarhus Kommune

DOKK1 i Aarhus er blevet hjemsted for Verdensrummet. Læs mere om hvordan der i Verdensrummet bliver arbejdet med partnerskaber, samskabelse og bæredygtig udvikling nedenfor.

Bæredygtig dannelse

Arbejdet med verdensmålene blev i 2019 et af områderne i politikken for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune. Det første projekt om bæredygtighed blev allerede udført af Aarhus Bibliotekerne i 2013, nemlig DYRK!ditbibliotek - det første projekt på landsplan, der udforskede bibliotekernes rolle i omstillingen til en mere bæredygtig fremtid. Allerede der kom biblioteker ind i tankesættet om at bæredygtighed er indlejret i deres DNA både socialt og klimamæssigt, fordi Bibliotek netop handler om at nedbringe ressourceforbrug gennem at dele, bytte og genanvende.

Design thinking

Aarhus Bibliotekerne arbejder med afsæt i design thinking og bruger lang tid på at undersøge hvad deres initiativer har af betydning for borgerne og hvad der fylder i borgernes liv. Noget af det, som bibliotekerne blev klogere på igennem design thinking, var, at der var stor ulighed i adgang til at tale om bæredygtighed og til at handle bæredygtigt. Derfor ser Aarhus bibliotekernes deres rolle som værende en platform for samskabelse, deltagelse og tilgængelighed omkring Verdensmål og Bæredygtig Udvikling.

Verdensmål til hverdagsmål

Bibliotekerne befinder sig tæt på borgerne i deres hverdag. Derfor sørger bibliotekerne for, at der er mange måder, man kan deltage i bæredygtighedsdagsordenen. Samlet for bibliotekernes initiativer gælder det, at de er blevet udført under mottoet ”De fire H’er: håb, humor, handlefællesskaber og håndholdt” for at gøre det mere nært og konkret for alle borgere

Verdensrummet

Verdensrummet opstod ud fra en idé om at skabe et omdrejningspunkt i byen for arbejdet med verdensmålene. I dag består Verdensrummet af både af faciliteter ude og inde. Da tankerne om Verdensrummet begyndte i 2018 var ambitionen at bringe målene ned i gadeplan og arbejde på tværs af lag og siloer. Dertil kom det, at pladsen i DOKK1 var ubrugt, og derfor var det oplagt at skabe Verdensrummet med en mindre donation fra Salling Fondene.

I opbygning af verdensrummet blev det sat som mål, at der kun måttes bruges genbrugsmaterialer eller materialer, der kunne genanvendes. Som opstart inviterede biblioteket Aarhus’ hjemløse til at have en ”take-over” som eksperiment i sommeren i 2020. Her arbejdede de med deres vinkel på verdensmålene med rummet som afsæt. Af dette eksperiment lærte biblioteket, hvad man kunne i rummet, og hvad der eventuelt manglede. På den måde er borgernes vinkel på projektet blevet integreret fra start.

Verdensrummet har i 2021 været platform for arbejdet mede Klimaambassadører fra 25 folkeskoleklasser i Aarhus, samt mødested for både borgere og NGO´er. Som eksempel på et andet konkret initiativ blev Verdensrummet i julen 2021 omdannet til Børnenes Grønne Gavebod. Her kunne børn fra hele Aarhus aflevere det legetøj, som de ikke længere brugte, som kunne blive delt, byttet og genbrugt i nye julekalendere.

Et stort blomstrende naturfællesskab

Om 15 år drømmer Aarhus Bibliotekerne om, at Verdensrummet har udviklet sig til et stort blomstrende naturfællesskab, hvor folk mødes og øver sig i alt, hvad der har med bæredygtighed at gøre. Drømmen om Verdensrummet er, at mange skal føle et ejerskab, og at der stadig vil være fri og lige adgang til Verdensrummet.  Målet for Verdensrummet er at være platform og accelerator for en bæredygtig fremtid.

Brug de fire H’er:

Hvis man ønsker at gribe bæredygtighedsdagsordenen, mener Aarhusbibliotekerne, at de fire H’er, er et godt sted at begynde: håb, humor, handlefællesskaber og håndholdt. Man skal turde at begå fejl og kaste sig ud i arbejdet med bæredygtighed for ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.

 

×

Log ind