Inspirationskatalog Partnerskaber for handling

Mål 17: Partnerskaber, hvor alle vinder, i Frederikshavn

I Frederikshavn Kommune lader man ikke ubrugte virksomhedsarealer stå tomme. I et samarbejde med en virksomhed er der fundet en løsning, der både er til gavn for virksomheden, foreninger, skoleelever, borgere, og som bidrager til øget biodiversitet.

Insekthoteller på virksomheden MAN Energy Solutions’ arealer

I Frederikshavn Kommune har man indgået et partnerskab med MAN Energy Solution omkring et 22.000 m2 stort naturområde, ejet af MAN Energy Solutions, om at øge biodiversiteten. Både kommunens Center for Teknik & Miljø og Center for Skole indgår i partnerskabet, der har ført til, at der er etableret insekthoteller i området, og samtidig er der skabt muligheder for udendørs undervisning i bl.a. naturfag med opsætning af borde, bænke samt tavler.  Der er desuden etableret jordvolde, gangstier m.m. til stor glæde for de omkringliggende beboere og ikke mindst Man Energy Solutions egne ansatte, som flittigt bruger arealerne i deres pauser.

Partnerskaber er helt essentielt for at kunne nå i mål med FN’s 17 Verdensmål og arbejdet for en mere bæredygtig fremtid er et vigtigt perspektiv i Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi ’Muligheder for vækst – Muligheder for mennesker’. ”Vi er gensidigt afhængige, og vi udvikler bedst vores lokalsamfund gennem samarbejde. Vi er ’én kommune - mange kræfter’, og vi har tradition for at rykke sammen for at få ting til at ske’”, siger Bente Bundgård Jokumsen, der er chefkonsulent i Frederikshavn Kommune, der samtidig påpeger vigtigheden af at være i tæt dialog med de forskellige aktører og samarbejdspartnere, der er i kommunen.

 

Vi skal i mål!

Kommunen er meget optaget af arbejdet med Verdensmålene, fordi den er direkte afhængige af det: ”vi lever jo af havet, vi lever af vores landbrug, vi lever af produktionsvirksomheder, og vi ved, at der stilles større og større krav til bæredygtighed enten det gælder fiskeri, fødevarer – eller industriproduktion ”, fortæller Bente Bundgård Jokumsen, og partnerskaber er en stor del af løsningen, for kommunen har indset, at de ikke kommer langt alene, og kun i fællesskab med civilsamfundet, foreninger, organisationer og virksomheder kan de komme i mål.

Kommunen har ligeledes nedsat et verdensmålsudvalg, der har til formål at sætte Verdensmålene på dagsordenen og fremme den bæredygtige udvikling.

 

Vær konkrete

Et godt råd til andre kommuner i forhold til arbejdet med Verdensmålene er, at man skal være konkrete på de enkelte mål uden at teoretisere for meget. Det handler om, at man skal gå i dialog og finde ud af, hvor man reelt kan handle og skabe bæredygtige forandringer– selvfølgelig med øje for den store dagsorden, som har fokus på både en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

 

 

Vil du vide mere?

Læs om Frederikshavn Kommunes Verdensmålsudvalg her

Kontakt chefkonsulent Bente Bundgård Jokumsen på bejo@frederikshavn.dk

×

Log ind