Inspirationskatalog Partnerskaber for handling

Mål 17: Norddjurs og partnerskaber på tværs af Kattegat

I Norddjurs Kommune har man stort fokus på partnerskaber bl.a. med formålet at understøtte erhvervsudviklingen af områdets virksomheder og at tiltrække turister.

På tværs af farvande og kommunegrænser

Norddjurs har særligt fokus på Verdensmål 17, Partnerskaber for Handling, i forhold til at skabe vækst – både på erhvervs- og turismeområdet.

Kommunen har indgået et partnerskab på tværs af Kattegat med den svenske kommune, Halmstad, for at fremme turisme og erhvervsudviklingen på begge sider af farvandet. Ydermere har kommunen et partnerskab med en række uddannelsesinstitutioner i Aarhus, herunder Aarhus Universitet og VIA University College med formålet at støtte den lokale virksomhedsudvikling.

 

Verdensmål på dagsordenen

Verdensmålene gennemsyrer en meget af det arbejde, der foregår i kommunen. Bl.a. er der i kommunens overordnede plan- og udviklingsstrategi beskrevet en række Verdensmål, som er vurderet særligt relevante i Norddjurs’ kommunale kontekst, og budgetaftalen fra 2020 indeholder en række målsætninger for Verdensmålene, hvor der lægges vægt på både den sociale, økonomiske og klimamæssige bæredygtighed.

Derudover er der, i de politiske dagsordensmoduler, fokus på, at man i sagsfremstillinger indenfor verdensmålskonteksten overvejer, hvilken betydning, en konkret sag har for andre politikområder, hvilket, ifølge kommunaldirektør Christian Bertelsen, bidrager til, ”at vi forsøger at få set vores sager i en sammenhæng og prøver at understøtte en mere horisontal tilgang til tingene frem for at man forholder sig til sagerne enkeltvis og adskilt”.

 

Gode rammer for Verdensmålene

Noget, der har virket rigtig godt i Norddjurs Kommune i deres arbejde med Verdensmålene, har været, på administrativt og politisk niveau, at sætte en ramme for, at kommunen virkelig skulle have en dagsorden på verdensmålsområdet. Men det handler især også om at få initiativerne til at vokse nedefra, så det får en reel betydning på de enkelte arbejdspladser og en konkret nytteværdi for de borgere, der bliver betjent, ”fordi det er til syvende og sidst dér, at Verdensmålene i praksis kommer til udtryk” fortæller Christian Bertelsen

 

 

Vil du vide mere?

Læs Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2019 her  

Læs Norddjurs Kommunes Budgetaftale 2020-2023 her  

Kontakt udviklingskonsulent Sofia Braad Riis på sobrh@norddjurs.dk

×

Log ind