Inspirationskatalog Partnerskaber for handling

Mål 17: Bæredygtige partnerskaber i Herning

I Herning Kommune har man oprettet Bæredygtig Herning, en medlemsorganisation, der er etableret for at skabe bæredygtig vækst og udvikling gennem partnerskaber mellem kommunens forskellige aktører.

Et bæredygtighedscenter for handling

I Herning Kommune står Mål 17, Partnerskaber for handling, meget centralt. Kommunen har for nylig oprettet et lokalt center til understøttelse af bæredygtighed, Bæredygtig Herning, som fungerer som en medlemsorganisation. Organisationen har en bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer og et bæredygtighedsråd bestående af 25 lokale repræsentanter fra forskellige dele af erhvervs-, og uddannelses- og kulturlivet. Der arbejdes med fire brugergrupper i centeret; erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, borgerne og så en vekselvirkning over mod Kommunen. Målet er, at man får skabt nogle partnerskaber og samarbejder på tværs af de fire grupper, som understøtter den bæredygtige udvikling generelt i kommunen med særlig fokus på bæredygtig vækst i erhvervslivet

 

Overordnet strategisk tilgang

I Herning Kommunes budgetforlig for 2019 fremgik det, at der i kommunen skulle været et intensiveret fokus på Verdensmålene, og der blev samtidig afsat 5 mio. årligt hertil. I budgetforliget for 2020 blev det permanentgjort særligt til at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet. På nuværende tidspunkt er der et arbejde i gang med at klarlægge, hvordan den bæredygtige udvikling bedst kan understøttes af Herning Kommune, der også er den største arbejdsplads i kommunen. Der er nedsat en politisk følgegruppe til formålet, og samtidig er det besluttet, at alle fagudvalg skal behandle verdensmålene minimum en gang i kvartalet og lade sig inspirere af og udnytte synergier på tværs af udvalg. Sideløbende er der fokus på at få skabt tiltag, der kan være med til at motivere og understøtte den bæredygtige udvikling blandt eksterne aktører. Her er bæredygtighedscentret Bæredygtig Herning en vigtig brik.

 

”Vi bygger cyklen, mens vi kører på den”

Herning Kommune oplevede, at det gav rigtig meget mening bare at gå i gang med arbejdet med Verdensmålene. Det er OK bare at gå i gang uden at man på forhånd har svarene – for alle svarene får man aldrig: ”det har hele tiden været en proces, hvor vi har bygget cyklen, mens vi har kørt på den, og det bliver vi ved med at gøre, fordi det er præmissen for det her arbejde med bæredygtighed”, siger Anne Kristine Hundahl Mikkelsen, der er udviklingskonsulent i Herning Kommune. Der er mange, der er bange for at gå i gang enten fordi det umiddelbart virker for abstrakt eller fordi man frygter at blive beskyldt for green washing. Men, siger Anne Kristine Hundahl Mikkelsen, ”ethvert skridt på vejen og enhver motivation for at komme i gang er OK, bare man er i gang”.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt udviklingskonsulent Anne Kristine Hundahl Mikkelsen på bekae@herning.dk

×

Log ind