Inspirationskatalog Økonomisk bæredygtighed

På sporet af bæredygtige jobs og partnerskaber for handling i Guldborgsund

I Guldborgsund Kommune findes Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund, der er med til at skabe en mere bæredygtig verden – og som sidegevinst skabes også vækst og jobs.

Vækstcenter løser mange problemstillinger

Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund arbejder på at gøre viden til virksomheder. Ved at kombinere dansk og international forskning med stærke iværksættere kan tang blive til fremtidens superfood til mennesker og dyr. Halm, roetoppe, træ og gylle kan bruges til at fremstille nye emballager, byggematerialer, rengøringsmidler og de rester, der ikke kan bidrage til højværdiprodukter, kan blive til biogas. Larver og insekter kan blive fremtidens fødevarer og bæredygtig protein på nye måder. En lang række af FN’s Verdensmål er i spil, f.eks. Mål 2, 7, 8, 9. Og selvfølgelig Mål 17; Partnerskaber er det centrale omdrejningspunkt for indsatsen og derfor er Bioøkonomisk Vækstcenter også vært for den årlige tilbagevendende Dansk Bioøkonomi konference.

 

Tobenet indsats

I Guldborgsund Kommune står verdensmålsindsatsen på to ben: et internt spor, der handler om, hvordan man arbejder med Verdensmålene nu og i fremtiden. Det spor er der blandt andet kommet en eksempelsamling ud af og samtidig er iværksat en proces, hvor den administrative ledelse sætter fokus på, hvordan FN’s Verdensmål kan inspirere fremtidig strategi-udvikling.  Det andet spor er samarbejdssporet, der koncentrerer sig om, hvem man skal samarbejde med for at nå målene. ”Verdensmålsindsatsen er jo langt fra noget, der foregår inde på et Rådhus alene”, siger Lone Gjerulff Bak, der er chefkonsulent i Guldborgsund Kommune, ”det handler om at skabe bæredygtig udvikling i partnerskaber.”

 

Bæredygtig udvikling med den brede vinkel

Bæredygtighed er ikke gennembrydende nyt, fortæller Lone Gjerulff Bak ”bæredygtig udvikling er noget, vi har arbejdet med længe. Den politiske beslutning om, at FN’s Verdensmål skal anvendes som strategiske pejlemærker for kommunens arbejde har dog betydet, at vi er blevet bedre til at tænke bæredygtighed i en mere bred forstand”.

Guldborgsund Kommune har ikke udvalgt enkelte af verdensmålene, men har fokus på dem alle, da de hænger sammen og understøtter helhedsorienteret strategi- og opgaveløsning. Et godt råd til andre kommuner, der skal arbejde med Verdensmålene er, ifølge Lone Gjerulff Bak, bare at gå i gang: ”Jeg synes, at man skal gå i gang, fordi Verdensmålene handler rigtigt meget om de kerneopgaver, vi løser i kommunerne! De kan hjælpe os med en mere helhedsorienteret tilgang og med at tænke strategisk på vores opgaveløsning i kommunerne”.

 

 

Vil du vide mere?

Se Guldborgsund Kommunes eksempelsamling her  

Læs mere om Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund her

Kontakt chefkonsulent Lone Gjerulff Bak på lgb@guldborgsund.dk

×

Log ind