Inspirationskatalog Økonomisk bæredygtighed

Mål 9: Videndeling og innovation på Frederiksberg

I Frederiksberg Kommune er der stort fokus på Mål 9, Industri, innovation og infrastruktur, da bl.a. en stor del af kommunens virksomheder er vidensvirksomheder.

Samarbejde om viden

I Frederiksberg Kommune trives vidensvirksomhederne, studerende er der mange af og universiteterne leverer forskning i høj klasse. I kommunens erhvervsstrategi er et af pejlemærkerne at styrke netværk, sikre fysiske rammer og at koble ledige akademikere med virksomheder. Ud fra dette opstod Frederiksberg Science City, et udviklingsfællesskab etableret af Frederiksberg Kommune i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner, der især tager udgangspunkt i Verdensmål 9. Formålet med initiativet er at styrke det praktiske og strategiske samarbejde på tværs af uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervsliv og kommune

Verdensmålene – en firbenet indsats

Frederiksberg Kommune arbejder med Verdensmålene på fire måder. Den strategiske tilgang kategoriseres ved, at Verdensmålene er kommunens udgangspunkt for det strategiske arbejde og i udarbejdelse af planer og politikker. Via den interne tilgang handler arbejdet med Verdensmålene om at klæde medarbejderne godt på; at give dem viden om og kendskab til målene og derigennem fremme implementeringen i den daglige drift. Den tredje tilgang består af den lokale innovation og samskabelse, og vedrører især borgerne og andre aktører i kommunen. Det fjerde og sidste ben er koncentreret omkring at have et vedvarende fokus på bæredygtighed i kommunen. Til dette er bl.a. nedsat et bæredygtighedsråd med 10 eksperter, der rådgiver økonomiudvalget. Arbejdet er bl.a. mundet ud i en kortlægning af Frederiksberg Kommunes arbejde med Verdensmålene.

Ekspertviden udefra tilfører nye perspektiver

Ifølge Hanne Müller, der er udviklingskonsulent i Frederiksberg Kommune, har det virkelig været givende at have haft et bæredygtighedsråd og have fået ekspertviden udefra: ”Det tilfører nogle andre perspektiver til bæredygtighedsdiskussionen, og det tænker jeg, det kunne godt være et råd, at man gør brug af eksperter udefra til at kvalificere og sparre på ens bæredygtighedsarbejde”


Vil du vide mere?
Læs om Frederiksberg Science City her
Læs Kortlægningen af Frederiksberg Kommunes bidrag til FN’s Verdensmål her
Kontakt udviklingskonsulent Hanne Müller hamu02@frederiksberg.dk

 

×

Log ind