Inspirationskatalog Økonomisk bæredygtighed

Mål 12: Grøn understøttelse til erhvervslivet i Syddjurs

I Syddjurs Kommune er de hoppet med på den grønne bølge og har særligt fokus på Verdensmål nr. 12 omkring ansvarligt forbrug og produktion

Med erhvervslivet i hånden mod en grønnere fremtid

Syddjurs Kommune har et stort fokus på FN’s Verdensmål nr. 12, der omhandler ansvarligt forbrug og produktion. Her har det været en naturlig proces at inddrage erhvervslivet i diverse projekter og netværk, herunder et cirkulært innovationsnetværk. Her bistår kommunen virksomhederne med råd, tips og tricks til, blandt andet, at få gang i den grønne omstilling og omlægningen til bæredygtig energi.

Kommunen har også kigget indad og har blandt andet fremsat en række bæredygtige krav, når et kommunalt projekt går i udbud, både i forhold til f.eks. biodiversitet, bæredygtige materialer samt muligheden for at genbruge byggematerialer.

 

En grøn selvfølgelighed

Kommunen har arbejdet med Verdensmålene siden 2018, hvor det blev politisk besluttet, at de skulle være en del af kommunens strategier og visioner.

En central del af kommunens organisatoriske arbejde med Verdensmålene er en tværgående arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra alle forvaltningsområder, og som i fællesskab arbejder på at udvikle og dokumentere indsatsen. I Syddjurs Kommune er det en selvfølge, at der bliver arbejdet på tværs af forvaltningsområder, og kommunen har i 2019-20 haft en såkaldt Bæredygtighedskoordinator, der udelukkende havde til opgave at gå på tværs, inspirere folk og hjælpe dem med at sætte ting i gang og at sætte folk sammen på tværs. Fra 2021 er kommunen klar til at gå et skridt videre og integrere arbejdet med verdensmål endnu mere i den eksisterende organisation.

 

Tværgående er vejen frem

Som et godt råd til andre kommuner, der vil forsøge at give sig i kast med Verdensmålene, er der et par gode råd fra Syddjurs Kommune. Det første handler om, at man bør have en tværgående tilgang til arbejdet. Omdrejningspunktet i Syddjurs Kommunes arbejde med Verdensmålene er, at arbejdet er organiseret på tværs af forvaltningsområder, fordi sådan får man mest ud af indsatsen. Dette giver god mening for kommunen, da Verdensmålene i sig selv er tværgående.

Det andet råd er en opfordring til, at man bliver enige om, og nedfælder, hvordan man skal arbejde med Verdensmålene, og hvordan man ser på dem, i f.eks. en grundfortælling eller en række principper. I Syddjurs Kommune har det været en kæmpe hjælp, at man er blevet enige om en fælles retning, som arbejdet med Verdensmålene tager udgangspunkt i.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt Teknisk Chef Rune Asmussen på ruas@syddjurs.dk

×

Log ind