Verdensmål Inspirationskatalog

Økonomisk bæredygtighed

Et økonomisk bæredygtigt samfund handler om en sund økonomi – også på længere sigt

Økonomisk bæredygtighed

For at opnå økonomisk bæredygtighed må der sættes fokus på at styrke beskæftigelsen, fremme bæredygtige virksomheder og produkter samt at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet.

Økonomisk bæredygtighed dækker over følgende Verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur, Mål 10: Mindre ulighed og Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 

Case

Case På sporet af bæredygtige jobs og partnerskaber for handling i Guldborgsund

Læs her, hvordan Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund arbejder for en mere bæredygtig verden

Mål 8 skal fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Med dette verdensmål vil FN fremme vedvarende økonomisk vækst gennem højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Nøglen til dette er, at fokusere på politikker, der er gunstige for iværksætterkulturen og jobskabelsen. Det er samtidig vigtigt at indsætte effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel. Målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

Case

Case Mål 8: Verdensmål for vækst i Sorø

Læs her, hvordan Sorø Kommune arbejder med Verdensmålene i kommunens erhvervsstrategi

Case

Case Mål 8: Gode muligheder for fleksjobbere i Gentofte

Læs her, hvordan Gentofte Kommune øger beskæftigelsen for fleksjobbere og skaber øget trivsel

Mål 12 skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores økologiske fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug. Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. Det samme er støtte til udviklingslande så de kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre inden 2030.

Case

Case Mål 12: Grøn understøttelse til erhvervslivet i Syddjurs

Læs bl.a. om, hvordan Syddjurs Kommune samarbejder med erhvervslivet for at sikre en grønnere fremtid samt om kommunens organisatoriske arbejde med Verdensmålene

Case

Case Mål 9: Videndeling og innovation på Frederiksberg

Læs her, hvordan Frederiksberg Kommune arbejder med Verdensmålene på fire måder.

Vil du være med?

Har din kommune en god indsats indenfor økonomisk bæredygtighed, og ønsker I at være en del af KL’s inspirationskatalog, så kontakt Maj Lindberg Hansen på MLIH@kl.dk

×

Log ind