Inspirationskatalog Klima- og miljømæssig bæredygtighed

Mål 7 og 13: Verdensmålene viser retningen i Sønderborg

Sønderborg Kommune har bl.a. indgået et offentligt-privat samarbejde om at blive et CO2-neutralt område i 2029 og har – som en af de første kommuner i Danmark – lavet en klimaplan, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen

Mod et CO2-neutralt Sønderborg

For at indfri visionen om CO2-neutralitet i 2029, har Sønderborg Kommune indgået et offentligt-privat partnerskab med virksomheder og borgere i kommunen. Projektet, der hedder Project Zero, består af en række spor, herunder et virksomheds-, borger-, transport- og landbrugsspor, der hver har en række målsætninger. En af målsætningerne for 2020 er f.eks., at CO2-udledningen for hele det geografiske område Sønderborg skal nedsættes med 50% - og man er godt på vej.

Lene Sternsdorf, der er Klimakoordinator i Sønderborg Kommune, påpeger, at det aldrig kunne være lykkedes uden det store engagement fra kommunens borgere og virksomheder, der har været ekstremt villige til at arbejde for Verdensmålene.

Kommunen kan ligeledes bryste sig af at være en del af DK2020 og være en af de første kommuner i Danmark til at lave en klimaplan, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen.

 

Festivaler, workshops og et verdensmålscenter

Siden man i 2017 begyndte at arbejde seriøst med Verdensmålene i Sønderborg Kommune, har det virkelig taget fart. Men arbejdet startede allerede i juli 2016, da Sønderborg Kommune, som den første danske kommune, blev medlem af netværket UNESCO Learning Cities, der er UNESCO’s netværk for bæredygtighed, medborgerskab og livslang læring.

Man besluttede, at 2019 skulle være året, hvor kommunen italesatte Verdensmålene, hvilket bl.a. mundede ud i en bæredygtighedsfestival, der foregik over to dage i midtbyen, og man lagde også stor vægt på at involvere borgerne og lave forskellige verdensmålsworkshops.

Kommunen er ligeledes i gang med at etablere et Verdensmålscenter på et fredet naturområde lidt udenfor Sønderborg by, ligesom man er i gang med at revidere kommunens bæredygtighedspolitik og dertilhørende handleplan. Sønderborg var også en af de 6 kommuner, der blev udvalgt som vært for ”Vores mål”-projektet, og har været med til at udvikle baseline og indikatorer for en række af Målene.

 

Verdensmål i hele organisationen

Sønderborg Kommune har draget stor fordel af at have knyttet én eller to kontaktpersoner på hvert Verdensmål. At der er nogle personer, der ikke nødvendigvis er fra samme afdeling, der går i dybden med målene, gør, at Verdensmålene kan komme ud i hele organisationen, at de bliver bredere forankret, og at flere får ejerskab til dem.

 

 

Vil du vide mere?

Læs om Project Zero her  

Læs om DK2020 i Sønderborg her

Læs om Sønderborgs medlemskab af UNESCO Learning Cities

Kontakt Klimakoordinator Lene Sternsdorf på lstr@sonderborg.dk

 

×

Log ind