Inspirationskatalog Klima- og miljømæssig bæredygtighed

Mål 7: Nul kul til opvarmning af Odense fra 2022

Odense Kommune går benhårdt efter at reducere CO2-udledningen, og har, i den forbindelse, planlagt at fremrykke udfasningen af kul fra Fynsværket fra 2025 til 2022.

Fremtiden er ikke sort i Odense

Odense Kommune arbejder med Verdensmålene bredt set, men har også indsatser som retter sig mod bestemte mål. Et eksempel herpå er kommunens arbejde med at reducere CO2-udledningen, som giver et massivt fokus på Mål 7 omkring bæredygtig energi. Man har bl.a. besluttet, at udfasningen af kul på Fynsværket skal fremrykkes fra 2025 til 2022, hvorefter Fjernvarme Fyn vil producere varme ved et mix af bl.a. affaldsforbrænding, halmvarme, elkedler, biomasseanlæg og et nyt damvarmelager. Beslutningen er virkelig noget der batter, for udfasningen vil være med til at reducere den nationale CO2-udledning med knap en procent.

 

Odensemål – de lokale effektmål

I Odense Kommune er FN’s 17 Verdensmål noget nyt og så alligevel ikke. For har man arbejdet med bæredygtighed i alle dens former og afskygninger længe; selvfølgelig arbejdede kommunen med klimatilpasning, tog hånd om udsatte borgere og havde fokus på uddannelse længe før 2015, hvor Verdensmålene blev vedtaget. Odense Kommune opfatter i stedet Verdensmålene som en ny, global ramme.

Odense Kommune har en række effektmål, kaldet Odensemål, som spænder over erhvervsmæssige-, klimamæssige- samt sociale mål. Disse mål er nu blevet koblet med Verdensmålene, hvorfor Verdensmålene nu er en del af kommunens centrale styringsunivers. Når man arbejder med Verdensmålene, eller bæredygtighed i det hele taget, handler det, ifølge Torben Jarlstrøm Clausen, der er projektleder i Odense Kommune, om at tænke i helheder, ”både miljø, socialt, økonomisk og uddannelse, altså hele vejen rundt, og så at tænke langsigtet, på én gang

 

Studér målene - de er mere end 17 farvede firkanter

I Odense Kommune har man nydt godt af, helt lavpraktisk, at sætte sig ind i Verdensmålene og forstå, hvad de handler om. Verdensmålene er mere end de firkanter, der udgør den grafiske fremstilling, og man bør i stedet læse det materiale, der hører med, så man får et klart billede af, hvad Verdensmålene egentlig rummer. I Odense Kommune har dette bl.a. gjort, at målene er blevet mere nærværende for flere i organisationen.

Vil du vide mere?

Læs om arbejdet med Verdensmålene i Odense Kommune her  

Kontakt projektleder Torben Jarlstrøm Clausen på tjc@odense.dk

×

Log ind