Inspirationskatalog Klima- og miljømæssig bæredygtighed

Mål 13: Plads til grønne områder og vand i Rødovre

Rødovre arbejder med Mål 13 i udviklingen af nyt byområde ved Rådhuset og lader klimatiltag blive en naturlig del af bybilledet.

Klimatilpasning

I Rødovre Kommune er der stort fokus på Mål 13, Klimaindsats. I samarbejde med forsyningsselskabet er Rødovre Kommune i gang med at udarbejde masterplaner for klimatilpasning og skybrudssikring. Masterplaner beskriver anlægsprojekter, som tilsammen kan sikre, at servicemål for hverdagsregn og skybrud overholdes i Rødovre. Klimatilpasningstiltagene skal indgå som en naturlig del af bybilledet, og regnvandet skal anvendes som en ressource til at fremme grønne og blå elementer i byen. I byudviklingsområdet ved Rådhuset arbejdes der med klimatilpasning som en integreret del af bybilledet, og der er fokus på at skabe blå- og grønne forbindelser gennem byen. Ud over mål 13, Klimaindsats, arbejdes der i Rødovre i særlig grad med Mål 11, Bæredygtige og lokalsamfund i lokalplanplanlægningen.

 

Rødovrestrategien – en bæredygtig paraply

I Rødovre Kommunes planstrategi, Rødovrestrategien, er kommunens fem tilgange til bæredygtighed; kulturel-, social-, miljømæssig-, demokratisk- og økonomisk bæredygtighed, koblet op på Verdensmålene. Som en start er der taget udgangspunkt i 8 Verdensmål, men intentionen er, at der i fremtiden skal arbejdes med alle 17 mål. Strategien fungerer som en paraply for den retning, kommunens fremtidige planer og strategier skal bygges op – med fokus på Verdensmålene og bæredygtighed.

I 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes særligt meget med grøn omstilling og de 17 Verdensmål i partnerskaber med virksomheder, borgere og foreninger. Så derfor er Mål 17, Partnerskaber for handling, helt essentielt, og står meget centralt, både som et Verdensmål i sig selv, men også som et værktøj til at løfte de andre mål.

 

Politisk opbakning, tværfaglig forankring og integrering i det daglige arbejde

For at komme i mål med Verdensmålene kræver det tværfaglig forankring – gerne med en direktion som styregruppe fortæller byplanlægger Maria Thye Lynghøj ”Når det er den brede bæredygtighed, der er fokus på, er det vigtigt at hele organisationen tænker bæredygtigt og samarbejder på tværs”. Samtidig er det vigtigt at prøve at integrere målene i det arbejde, man ellers laver så man prøver at have det i baghovedet.

  

Vil du vide mere?

Kontakt miljømedarbejder Cecilie Møller Kudahl cn23509@rk.dk

Kontakt byplanlægger Maria Thye Lynghøj cn21112@rk.dk

×

Log ind