Inspirationskatalog Klima- og miljømæssig bæredygtighed

Mål 13: Kolding kæmper for klimaet

Kolding Kommune bruger Verdensmålene til at gøre en forskel på klimaområdet med målrettede strategier og handlinger.

Strategi – handleplan – handling

I Kolding Kommunes arbejde med Verdensmål nr. 13, Klimaindsats, er der fokus på to problemstillinger; klimaforebyggelse (reducering af CO2) samt klimatilpasning. I den forbindelse har kommunen formuleret en politisk strategi (Bæredygtighedsstrategi) med en række mål for området, og dernæst skal der lavet en handleplan (DK2020) for, hvad der kræves for at nå i mål. Her har det været vigtigt for kommunen at undersøge, hvad kommunen kan lave af tiltag, der virkelig rykker noget.

Det er ikke noget nyt at arbejde med klima, og i Kolding Kommune har man især kigget på klimatilpasning, energiforsyning af boliger og energiforbruget i egne bygninger. Med strategien sættes der også fokus på en række andre sektorer og områder, hvor man skal gøre en CO2-indsats. Det gælder blandt andet trafik- og landbrugsområdet, og vores vareforbrug. På den måde har Kolding Kommune brugt Verdensmålene til at pege på en række områder, der kan være relevante og vigtige at tage udgangspunkt i, og hvilken rolle, kommunen kan have i arbejde for at komme i mål.

 

Bæredygtighedsstrategi

Kolding Kommune har udviklet en bæredygtighedsstrategi, der fungerer som en overordnet paraply for hele kommunens arbejde med Verdensmålene. Den politiske strategi indeholder 6 indsatsområder, som via screening af alle 17 Verdensmål og inddragelse af internationale, nationale og lokale eksperter indenfor bæredygtighed og cirkulær økonomi, er fundet særligt relevante i en dansk og koldingensisk kontekst.

 

Arbejd på tværs – og husk at kigge indad

Som et vigtigt led i arbejdet med Verdensmålene peger Kolding Kommune på, at det i høj grad handler om at få organiseret sig, så man kan understøtte det tværfaglige arbejde. Så man ikke kun kikker på et verdensmål adgang, men kikker holistisk på problemet og løsningsmulighederne. Vores tilgang tager udgangspunkt i et cirkulært mindset og vi vil skabe værditilvækst for flere bundlinjer, når vi går ud og igangsætter tiltag. Derudover er det vigtigt at huske sig selv, som kommune, på, at man skal at feje for egen dør først; det er vigtigt, når man skal lave tiltag og samarbejder med både borgere og virksomheder, at man starter med at kigge indad mod sin egen organisation og overveje, hvad man selv kan gøre for at blive mere bæredygtig.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt Klima- og Bæredygtighedskoordinator Torsten Zink Sørensen tozs@kolding.dk

×

Log ind