Inspirationskatalog Klima- og miljømæssig bæredygtighed

Mål 13: Klimatilpasning forklædt som strand i Faxe

I Faxe Kommune står klimaindsats højt på dagsordenen. Både CO2-reduktion, men især også klimatilpasning i form af bl.a. kystbeskyttelse.

Ny strand i byen forhindrer oversvømmelse

Ved Faxe Ladeplads i Faxe Kommune kan bølgerne godt gå højt, og man har derfor lavet nogle tiltag i forhold til klimatilpasning og kystbeskyttelse. Konkret har man ved stensætning og sandfodring forsøgt at bremse bølgerne, så Strandvejen ikke eroderes væk.

Udover at holde vandet væk fra Strandvejen har initiativet skabt begejstring hos borgere og turister, der har fået en sandstrand at boltre sig på – en sand win-win situation.

 

En ramme for vækst og udvikling

I Faxe Kommune arbejder man med Verdensmål på mange forskellige planer. Blandt andet har man et §17, stk. 4-udvalg, der arbejder på en bæredygtighedspolitik eller -strategi, der gælder for hele kommunens arbejde med Verdensmålene. Verdensmålene er en fast del af diverse politikker og strategier på de forskellige forvaltningsområder. ”Så vi er mange forskellige, der arbejder med det, og på mange forskellige planer. Både bevidst og ubevidst, direkte og indirekte”, fortæller Poul Jensen, der er klima- og bæredygtighedskonsulent i Faxe Kommune. Det er ikke noget banebrydende nyt at arbejde med bæredygtighed i Faxe Kommune – det har man gjort længe, men nu er det blevet politisk besluttet, at Verdensmålene og bæredygtighed skal danne ramme for vækst og udvikling i kommunen.

 

Bliv ikke forskrækket

Poul Jensen råder andre kommuner til at lade være med at blive forskrækkede over, at Verdensmålene er nogle overordnede mål ”Man skal bare bruge sin sunde fornuft og tænke stort, men starte småt”, fortæller Poul Jensen. Bæredygtighed er ikke noget nyt for kommunerne, det handler mest om at forsøge at gøre det konkret og lave nogle indsatser.

 

 

Vil du videre mere?

Læs om Verdensmålene i Faxe Kommune her

Kontakt Klima- og Bæredygtighedskonsulent Poul Jensen pojec@faxekommune.dk

 

×

Log ind