Inspirationskatalog Klima- og miljømæssig bæredygtighed

Mål 13: Klimasamarbejde i Assens Kommune

I Assens Kommune er der stort fokus på klimatilpasning og klimaneutralitet. I de to hovedbyer, Tommerup og Tommerup Stationsby har man fx samarbejdet med lokalsamfundet om forskellige klimatilpasningsprojekter. En klimastrategi, der lever op til Parisaftalens mål er også på trapperne.

Byer klargjort til fremtiden

I de to hovedbyer, Tommerup og Tommerup Stationsby, har Assens Kommune, i samarbejde med bl.a. lokalrådet og forsyningsselskabet, arbejdet med Mål 13, Klimaindsats, og etableret områder til regnvandshåndtering, der skal styrke byernes klimarobusthed i fremtiden. Men områderne kan mere end det. De er også indrettet med aktivitetsområder, stier, formidling, bænke, beplantning og tiltag med fokus på mere biodiversitet. I Tommerup har man bl.a. genåbnet et vandløb ind gennem byen og i Tommerup Stationsby er lokalrådet lykkes med at søge ca. 1,5 mio. kr. hjem i fondsmidler til forskellige rekreative oplevelseselementer i et 7 hektar stort område til regnvandshåndtering kaldet Tallerupsøerne.

Det er vigtigt for Assens Kommune, at der er et stærkt samarbejde mellem kommune, forsyningsselskab og lokalsamfund, da det sikrer, at alle kan blive hørt, men også at man er sammen om at lægge ressourcer i projektet. Det sikrer ejerskab og tilhørsforhold.

 

En integreret del af arbejdet og en strategi for klimaet

I Assens er Verdensmålene en integreret del af arbejdet i Kommunen. Man arbejder med alle 17 Verdensmål, fordi ”de hænger sammen”, fortæller Gunilla D. Ørbech, der er projektleder i Assens Kommune, men, fortsætter hun ”vi har valgt at zoome ind på de mål, som også KL italesætter som dem, der er mest oplagte for kommunerne: Mål 3 og 4, 8, 11, 12 ,13 og 17.” Samtidig fortæller hun, at der ikke er en projektorganisering, som direkte arbejder med Verdensmålene; det er italesat som noget, man hele tiden skal være opmærksom på at integrere i det daglige arbejde.

Assens Kommune er blandt de første 20 pilotkommuner i DK2020-projektet, hvor kommunen i 2019/20 har udarbejdet en klimastrategi med mål om klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050. Strategien indeholder en lang række indsatser inden for indsatsområderne Energi, Transport, Landbrug og arealanvendelse, Bæredygtige valg og Klimarobusthed – og flere indsatser vil løbende blive udviklet. Klimaarbejdet er en vi-bevægelse, fordi borgere, virksomheder, græsrødder, det offentlige og mange flere skal være med til at løse udfordringen sammen. ”Derfor har Assens Kommune indgået klimapartnerskaber med en række private og halvoffentlige aktører, hvor begge parter forpligter hinanden til at samarbejde mod klimaneutralitet og/eller klimarobusthed” fortæller Gunilla D. Ørbech.

 

Identificer potentialet

Et godt råd fra Assens Kommune, når man skal til at arbejde med Verdensmålene er, først og fremmest, at identificere, hvor man, som kommune, har det største potentiale. Man kan starte med at gøre status over, hvordan det ser ud i Kommunen ift. de mål og delmål, der er i verdensmålsbeskrivelsen.

Når det kommer til reduktion af klimagasser, pointerer Gunilla D. Ørbech, at det er nødvendigt at lave en baseline: ”Simpelthen at se, hvordan ser det ud i dag, hvad er vores udledning procentvis på de forskellige centrale områder, og hvor er det så, vi bør sætte mest ind”.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Gunilla D. Ørbech på gunil@assens.dk

×

Log ind