Verdensmål Inspirationskatalog

Klima- og miljømæssig bæredygtighed

Klima- og miljømæssig bæredygtighed handler om at passe på kloden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på

Klima- og miljømæssig bæredygtighed 

Klima- og miljømæssig bæredygtighed har fokus på at passe på vores klode - for de næste generationer skal også bruge den. Klima- og miljømæssig bæredygtighed dækker over 5 af Verdensmålene, nemlig Mål 6: Rent vand og sanitet, 7: Bæredygtig energi, 13: Klimaindsats, 14: Livet i havet og Mål 14: Livet på land. 

Mål 7 skal bl.a. sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris 

Mål 7, Bæredygtig energi, koncentrerer sig om, at alle skal have adgang til moderne, pålidelig og bæredygtig energi. Derudover skal andelen af energi fra vedvarende kilder øges. Der skal være fokus på, at energiforbruget effektiviseres, ligesom der skal udvikles og forskes, nationalt som internationalt, i ren energi og teknologier

I Danmark har vi udviklet førende teknologiske løsninger på området for vedvarende energi. Næsten en tredjedel af energiforsyningen i Danmark leveres af vedvarende energikilder, hvorfor vedvarende energi er et stort fokusområde indenfor bæredygtig og moderne energi i en dansk sammenhæng.

Case

Case Mål 7: Nul kul til opvarmning af Odense fra 2022

Læs bl.a. om, hvordan Odense Kommune vil reducere CO2-udledningen og om kommunens helt egne effektmål, Odensemålene.

Mål 13 skal få os til at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser 

Med det 13. verdensmål er klimaindsatsen sat på dagsordenen. Dagsordenen forudsætter, at der skal handles på tværs af landegrænser og ikke mindst i det lokale, hvis klimaforandringerne skal bekæmpes, og vi skal tilpasse os konsekvenserne. I denne sammenhæng er kommunerne en oplagt aktør da de, som lokal myndighed, er tæt på borgerne og virksomhederne og dermed kan understøtte lokale initiativer – både i forhold til at forebygge ved at sænke CO2-udledingen og ved at tilpasse vores byer og infrastruktur til de øgede regnmængder som følger af klimaforandringerne.

Case

Case Mål 13: Klimasamarbejde i Assens Kommune

Læs om, hvordan Assens Kommune har samarbejdet med lokalsamfundet om at klimasikre kommunens to hovedbyer.

Case

Case Mål 7 og 13: Verdensmålene viser retningen i Sønderborg

Læs her om Sønderborg Kommunes arbejde med FN's Verdensmål, herunder hvordan de arbejder fokuseret med klimaindsats og bæredygtig energi

Case

Case Mål 13: Klimatilpasning forklædt som strand i Faxe

Læs mere om hvordan en strand ved Faxe Ladeplads forhindrer oversvømmelser

Case

Case Mål 13: Kolding kæmper for klimaet

Læs mere om hvordan Kolding Kommune bruger Verdensmålene til at lave strategier og handlingsplaner

Case

Case Mål 13: Plads til vand og grønne områder i Rødovre

Læs mere om hvordan Rødovre arbejder med Mål 13 i udviklingen af et nyt byområde ved Rådhuset og lader klimatiltag blive en naturlig del af bybilledet.

Vil du være med? 

Har din kommune en god indsats indenfor social bæredygtighed, og ønsker I at være en del af KL’s inspirationskatalog, så kontakt Maj Lindberg Hansen på MLIH@kl.dk

×

Log ind