Tema Verdensmål

Inspirationskatalog

Her kan du finde inspiration i kommunernes arbejde med Verdensmålene og kommunernes arbejde med henholdsvis social, klima- og miljømæssig og økonomisk bæredygtighed samt partnerskaber

Bliv inspireret af kommunernes
arbejde med Verdensmålene

Mange kommuner er allerede godt i gang med at arbejde med Verdensmålene. Det er ikke
noget nyt, at man arbejder med bæredygtighed i kommunerne. Det har man gjort også
før Verdensmålene blev vedtaget i 2015, men Verdensmålene kan ses som en global
ramme for bæredygtighedsarbejdet.

Formålet med inspirationskataloget er at synliggøre kommunernes arbejde med
Verdensmålene, og understøtte den tværgående videndeling mellem kommunerne, så
kommunerne kan inspirere hinanden.

 

Kategorisering af cases 

I inspirationskataloget er indsatserne kategoriseret under de tre fokusområder, som
Verdensmålene understøtter; klima- og miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.
Ydermere er der et fjerde fokusområde, som relaterer sig til det 17. Verdensmål:
Partnerskaber for handling. Dette mål, som kan betegnes som et metodemål, er vigtigt,
for selvom kommunerne kan en del, kan de allermest, når de indgår i partnerskaber og
samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger og andre aktører.


God fornøjelse med casematerialet om kommunernes erfaringer om arbejdet med
Verdensmålene!

Vil du være med? 

Har din kommune en god indsats, der er forankret i FN's Verdensmål, og ønsker I at
være en del af KL’s inspirationskatalog, så kontakt Maj Lindberg Hansen MLIH@kl.dk

Podcast

Byrøddernes podcast om kommunernes arbejde med FN's Verdensmål

Bliv inspireret ved at høre Byrøddernes podcast om kommunernes arbejde med verdensmålene og om at finde balancen mellem fest og ro i byen. Vært: Tue Sørensen Panel: Helle Adelborg (borgmester i Hvidovre Kommune, Soc.), Thomas Andresen (borgmester i Aabenraa Kommune, Ven.) og Thomas Gyldal Petersen (borgmester i Herlev Kommune, Soc.)