Danmarks Statistik har oprettet en verdensmålsplatform. Her kan man se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for Danmark.

Baseline for Verdensmål 11

Den 31. januar 2019 blev Danmarks første baseline for verdensmål 11 lanceret.
Hvordan går det egentlig med at opfylde verdensmålene i Danmark, og hvordan skal vi måle på dem i Danmark, så vi kan handle på dem? Det giver projektet ”Baseline for Verdensmålene” et svar på.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Den første baseline kortlægger hvor langt Danmark er med at opfylde ét af målene, nemlig verdensmål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Projektet vil fremadrettet været afsættet for at kunne lave baselines for samtlige verdensmål. 

      Kilde: Verdensmaalene.dk

 Kilde: Verdensmaalene.dk

Verdensmålene i Danmark 

Baselinen er blevet udarbejdet på initiativ af 2030-panelet og i samarbejde med KL. Det er en kortlægning og status på, hvor langt vi er med at opfylde verdensmålene og på sigt, hvordan udviklingen går. KL mener, at baselinen markerer et fremskridt i kommunernes arbejde med verdensmålene. Baselinen giver forudsætningerne for, at vi i Danmark kan udvikle indsatsen, da vi med baselinen vil få viden om, hvordan arbejdet med realiseringen af de enkelte mål skrider frem. Herudover giver baselinen mulighed for, at man kan sammenligne indsatser på tværs af kommuner.

Du kan læse mere om 2030-netværket her og netværkets arbejde med at fremme realiseringen af FN's 17 verdensmål.

Publikationen kan downloades her:

  • PDF

    Baseline for verdensmålene publikation januar 2019

Rambølls digitale dashboard

Som led i projektet 'Baseline for verdensmålene', har Rambøll udviklet et digitalt dashboard til kommunerne. I det er der samlet og formidlet data, som afspejler de enkelte kommuners udvikling inden for verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Værktøjet kan tilgås på linket her

Rambølls digitale dashboard