KL’s spørgeundersøgelse om kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål

 KL har i 2018 og igen i efteråret 2019 adspurgt alle 98 kommuner om deres arbejde med FN’s Verdensmål. I dette notat er en samling af de vigtigste resultater om kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål herunder bevæggrunde, udfordringer, politisk forankring, konkrete initiativer m.m. 

  • PDF

    Kommunerne og verdensmålene 2020.pdf

  • PDF

    Kommunerne og verdensmålene 2018 og 2019.pdf

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind