Tema Verdensmål

Fakta, forskning og statistik om verdensmålene

På denne side har KL samlet fakta, forskning og statistik om verdensmålene.

KL undersøgelse om verdensmålsindsatsen i kommunerne

Marts 2021

Næsten ni ud af ti af landets kommuner arbejder med FN's Verdensmål. Det er en markant stigning, siden KL i efteråret 2018 begyndte at spørge kommunerne til deres verdensmålsindsatser. 

Resultaterne fra den nyeste undersøgelse om kommunernes arbejde med FN's Verdensmål er sammenfattet i en artikel, der også sætter fokus på, hvordan og hvorfor kommunerne arbejder aktivt med verdensmålene. Artiklen kan læses her: 

Læs KL's nyeste undersøgelse om kommunernes arbejde med verdensmålene

Du kan også få indblik i undersøgelsens resultater ved at downloade dokumentet i boksen herunder.

 • PDF

  Undersøgelse om FN's Verdensmål i kommunerne, 2020.pdf

Statistik om verdensmålene

Danmarks Statistik har oprettet en verdensmålsplatform. Her kan man se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for Danmark.

Desuden har Danmarks Statistik og 2030-panelet, der er etableret af 2030-netværket, Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN's Verdensmål, stået bag udarbejdelse af rapporten Vores Mål. Vores Mål-projektet sætter de internationale verdensmål i en dansk kontekst og viser, hvad danskerne synes, er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed i Danmark. 

Du kan læse Vores Mål-rapporten her: 

Vores Mål-projektet støttes af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania, Spar Nord Fonden og Rambøll fonden. Du kan læse mere om projektet på dette link.

Verdensmålsportal

Vil du læse mere om Verdensmålene og nyheder om, hvordan danske organisationer, virksomheder og myndigheder allerede er godt i gang med at arbejde med Verdensmålene i Danmark, eller skal du bruge Verdensmålsikonerne og delmålsikonerne, så besøg den nye danske Verdensmålsportal www.verdensmål.org. 

PH.D. Stipendium

Ph.d. samarbejde: Kommunernes arbejde med verdensmålene

KL er i fællesskab med RUC, Guldborgsund-, Vejle- og Gladsaxe Kommune gået sammen om et ph.d.-projekt om Samskabelse af FN's Verdensmål i Danske Kommuner. 

Kl logo        

     

Projektet skal give os viden og indsigt i, hvordan man kan arbejde med at omsætte målene for verdens udvikling til en lokal og håndtérbar strategisk ramme for den enkelte kommune. 

Verdensmålene sætter en retning for en nødvendig rejse for en mere bæredygtig verden. Samtidig giver verdensmålene kommunerne mulighed for at sætte en strategisk retning og for at komme i kontakt med borgere, virksomheder og foreninger i lokalområdet.

Et fælles sprog

Verdensmålene er et fællessprog og en fælles ramme om nogle udfordringer, som alle har mulighed for at se sig selv i, og vi kan høre fra kommunerne, at verdensmålene interesserer mange lokalt. Derfor vil det for mange kommuner være et stærkt redskab i værktøjskassen at tage en dialog med lokalsamfundet gennem verdensmålene.

Verdensmålene består af 17 overordnede mål og 169 delmål. Selvom verdensmålene er tænkt i forhold til en global dagsorden, rummer målene mange emner som har direkte kommunal interesse. Særligt hvis man går ned i de enkelte delmål, kan man finde emner som bæredygtige byer og lokalsamfund, natur, sundhed og kvalitetsuddannelse.

Kommunerne er en central spiller, hvis Danmark skal nå sine forpligtelser i forhold til verdensmålene. Både fordi kommunerne er en kæmpe serviceleverandør af velfærdsydelser, men i særdeleshed fordi kommunerne har kontakten til lokalsamfundet. Dermed er det muligt for kommunerne at sætte gang i en bæredygtig bevægelse i lokale virksomheder, foreninger og hos borgerne.

Ph.D. projektet 

Formålet med ph.d.-projektet er at få viden og indsigt i, hvordan man kan arbejde med at oversætte og omsætte målene for verdens udvikling til en lokal og håndtérbar strategisk ramme for den enkelte kommune. Desuden vil projektet undersøge, hvordan kommunerne arbejder med partnerskaber og samskabelse for at skabe en bæredygtig forandring.

Projektet tager udgangspunkt i Gladsaxe, Guldborgsund og Vejles arbejde med verdensmålene. De tre kommuner har valgt meget forskellige tilgange til verdensmålene:

 • Gladsaxe Kommune har bygget deres kommuneplanstrategi op omkring 7 udvalgte mål, der skal være styrende for kommunens arbejde – både organisatorisk og fagligt.
 • Guldborgsund bruger verdensmålene som pejlemærker og værdigrundlag for kommunens arbejde, og bruger dermed verdensmålene som værktøjskasse ved konkrete projekter.
 • Vejle har i flere år haft en resiliensstrategi, som har mange paralleller til verdensmålene. Resiliensstrategien skal sikre, at kommunen gennem partnerskaber og samskabelse styrker den bæredygtige udvikling lokalt.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Jannik Egelund (jadaeg@ruc.dk) eller Mette Skovbjerg (mesk@kl.dk).

I vedlagte projektplan, kan du desuden læse mere om ph.d.-projektets problemfelt og arbejdsspørgsmål.

Kommunerne og verdensmålene

KL’s spørgeundersøgelse om kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål

 KL har i 2018 og igen i efteråret 2019 adspurgt alle 98 kommuner om deres arbejde med FN’s Verdensmål. I dette notat er en samling af de vigtigste resultater om kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål herunder bevæggrunde, udfordringer, politisk forankring, konkrete initiativer m.m. 

 • PDF

  Kommunerne og verdensmålene 2021.pdf

 • PDF

  Kommunerne og verdensmålene 2020.pdf

 • PDF

  Kommunerne og verdensmålene 2018 og 2019.pdf

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind