Kommunerne har taget FN's Verdensmål til sig

FN har fastsat 17 mål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden.
Målene sætter en fælles global retning for, hvordan vi i 2030 kan skabe en verden i bedre bæredygtig balance. Målet er, at vi alle skal kunne leve et godt liv nu og samtidig give planeten videre i ordentlig stand til de kommende generationer.

Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i kommunerne. Og det er lokalt, at konkrete udfordringerne kan løses. Både når det handler om at sikre os imod klimaforandringer, og når der skal tages fat om problemets rod og CO2-udledningen skal nedbringes. Netop derfor er det så vigtigt, at kommunerne har taget verdensmålene til sig. 

Kommunerne har ingen forpligtelser til at opfylde FN’s Verdensmål udover de delelementer, der
fastlægges i dansk lovgivning. Men det er i mange henseender lokalt, at verdensmålene skal oversættes til konkrete løsninger og indsatser. Her spiller kommunen, som leder af lokalsamfundene, en vigtig rolle i at stå i spidsen for politikker, indsatser og
dannelsen af partnerskaber, der kan skabe positiv forandring.

Læs mere

Inspiration: Kommunernes arbejde med Verdensmålene

KL's handlingsplan for FN's
Verdensmål

KL bakker op om, at den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 Verdensmål i
FN. Derfor har KL med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018 og igen i 2019
gået ind i et forpligtende arbejde med at bidrage til at løfte FN's Verdensmål i Danmark.
KL har udarbejdet en handlingsplan for KL's arbejde med verdensmål, som du kan læse
her:

  • PDF

    KL Handlingsplan Verdensmål 2018