KL Tema

FN's Verdensmålsindsats i kommunerne

Kommunerne har taget FN's Verdensmål til sig og er en del af den fælles retning FN har sat for en bæredygtig verden. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål. Formålene med Verdensmålene er at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, skabe anstændige jobs og sikre mere bæredygtig økonomisk vækst.

Kommunerne har taget
FN's Verdensmål til sig

FN har fastsat 17 mål for en mere økonomisk, social og
miljømæssig bæredygtig verden.
Målene sætter en fælles global retning for, hvordan vi i 2030
 kan skabe en verden i bedre bæredygtig balance.
Målet er, at vi alle skal kunne leve et godt liv nu og samtidig give planeten videre
i ordentlig stand til de kommende generationer.

Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i kommunerne.
Og det er lokalt, at konkrete udfordringerne kan løses.
Både når det handler om at sikre os imod klimaforandringer,
og når der skal tages fat om problemets rod og CO2-udledningen skal nedbringes.
Netop derfor er det så vigtigt, at kommunerne har taget verdensmålene til sig. 

Kommunerne har ingen forpligtelser til at opfylde FN’s Verdensmål
udover de delelementer, der
fastlægges i dansk lovgivning. Men det er i mange henseender lokalt,
at verdensmålene skal oversættes til konkrete løsninger og indsatser.
Her spiller kommunen, som leder af lokalsamfundene,
en vigtig rolle i at stå i spidsen for politikker, indsatser og
dannelsen af partnerskaber, der kan skabe positiv forandring.

Læs mere

Inspiration: Kommunernes arbejde med Verdensmålene

KL's handlingsplan for FN's
Verdensmål

KL bakker op om, at den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 Verdensmål i
FN. Derfor har KL med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018 og igen i 2019
gået ind i et forpligtende arbejde med at bidrage til at løfte FN's Verdensmål i Danmark.
KL har udarbejdet en handlingsplan for KL's arbejde med verdensmål, som du kan læse
her:

  • PDF

    KL Handlingsplan Verdensmål 2018

  • PDF

    Indspil til regeringens arbejde med en handleplan for FN's Verdensmål.pdf