KL's indsats 2019

Inspirationstur og dialog med kommunerne

Som et led i KL's samlede indsats på detailhandelsområdet tager KL's Kultur- Erhverv og Planudvalg rundt i landet, for at opleve den kommunale detailhandelsindsats med egne øjne. Første stop var Syddanmark den 17. juni, og du kan følge med i alle aktiviteterne her.

Der skal politisk handling til, hvis vi skal udfordringerne i detailhandlen til livs - og det er afgørende at den handling afspejler den kommunale virkelighed. Derfor har KLs politiske udvalg på området, Kultur-Erhverv- og Planudvalget, engageret sig i detailhandelsindsatsen. Hvis indsatsen skal give pote, skal den afspejle sig i den reelle kommunale virkelighed, og derfor tog udvalget i juni måned på politisk rundtur i Region Syddanmark. Formålet med rundturen var, at se de kommunale erfaringer med detailhandelsindsatsen i praksis og få input til, hvad KL kan være behjælpelige med. I forlængelse af rundturen blev der afholdt et politisk dialogmøde, hvor alle regionens kommuner blev inviteret til at deltage og dele deres erfaringer.

"MANGE KOMMUNER TÆNKER KREATIVT OG ARBEJDER STRATEGISK MED DERES DETAILHANDELSINDSATS. VI HÅBER AT DE GODE EKSEMPLER VIL INSPIRERE ANDRE TIL AT IGANGSÆTTE EN BEDRE INDSATS LOKALT."
Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

KL-udvalg besøgte kommuner til dialog om detailhandlen og levende byer

KL sætter i den kommende tid fokus på, hvordan landets kommuner kan styrke samarbejdet med detailhandlen lokalt. I den forbindelse lagde Kultur-, Erhverv- og Planudvalget vejen forbi Vejen, Svendborg og Kolding mandag den 17. juni, for at høre om deres gode erfaringer

Detailhandlen er udfordret i de danske byer, hvilket er årsag til, at KL nu sætter politisk fokus på detailhandlen. Nye forbrugsmønstre, e-handel og digitale markedspladser vinder frem, og butiksdøden har bidt sig fast i mange danske byer. Som led i indsatsen har KL-udvalget sat sig for at besøge en række kommuner og høre om nye detailhandelsindsatser og gode eksempler på, hvordan kommunerne nytænker deres rolle overfor detailhandlen og løfter bylivet lokalt.

"Mange kommuner tænker kreativt og arbejder strategisk med deres detailhandelsindsats. Vi håber, at de gode eksempler vil inspirere andre til at igangsætte en bedre indsats lokalt,” siger Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Du kan se en video fra dagen og læse mere om de enkelte besøg nedenfor.

Vejen som stærk hovedby

I Vejen mødte udvalget borgmester Egon Fræhr, udviklingschef Peer Rexen og citychef Flemming Simested, der fortalte om, hvordan Vejen Kommune siden 2016 har arbejdet med at omsætte sin detailhandelsstrategi, der blev udarbejdet i samarbejde med handelsstandsforeningerne og butikkerne.

En vigtig målsætning i strategien er, at koncentrere butikker og kundefunktioner i bymidten i Vejen. Det har også betydet, at Vejen Kommune har sagt nej til flere forespørgsler om at etablere dagligvarebutikker uden for bymidterne. Derudover har Vejen Kommune afsat penge til byinventar og en pulje til initiativer, der udmøntes i dialog med handelsstandsforeningen.

Styrket Erhverv i Gadeplan på Sydfyn

I Svendborg fortalte de fire sydfynske borgmestre fra Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune om det fælles projekt ”Styrket Erhverv i Gadeplan”. Her har man sammen med en række partnere styrket de digitale salgskompetencer for de knapt 200 detailhandlere, som har deltaget i projektet.

Samarbejdet flere kommuner imellem viser også en ny retning for, hvordan detailhandlen kan udvikles i mindre befolkede områder, og borgmestrene opfordrede til, at erfaringerne fra Sydfyn bruges i KL's videre indsats på detailhandel.

Målrettet udvikling af bymidterne i Kolding

I Kolding tog planchef Jan Krarup Laursen og projektlederne Sandra Bundgaard-Pedersen og Thomas Thinghuus imod udvalgsmedlemmerne. Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune, er selv medlem af KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, og han kunne også stolt fortælle om kommunens tilgang til dialog med erhvervslivet i detailplanlægningen.

Kolding arbejder også målrettet på, at udvikle bymidterne og understøtte detailhandlen. Man har blandt andet strategisk satset på at indrette den kommunale sagsbehandling, så nye butikker og forretninger sikres en hurtig og smidig sagsbehandling. Konceptet kalder Kolding Kommune for ”Erhverv I Fokus” (EIF). Besøget i Kolding blev afsluttet med en gåtur op ad den centralt beliggende Jernbanegade, som i øjeblikket udvikles i samspil mellem ejere, butikker og Kolding Kommune.

Politisk dialogmøde

Udvalgets inspirationstur blev afsluttet med et politisk dialogmøde i Pakhuset i Kolding, hvor kommunerne i Syddanmark var inviteret til at dele deres lokale erfaringer og udfordringer. Både politikere, planchefer, erhvervschefer og citychefer fra resten af Jylland var mødt op for at drøfte emner som e-handel, planlov og samarbejde mellem handelsstand og kommune.