Tema Situationen i Ukraine

Materialer til ukrainere

Herunder findes materiale til brug ifm. arbejdet med ukrainere. Materialet er udarbejdet af en række kommuner og stillet til rådighed for andre kommuner. Materialet kan frit downloades fra siden her. Har I som kommune udarbejdet materiale ifm. arbejdet med ukrainere, der kommer til Danmark, som I vil dele, kan det sendes til ukraine@kl.dk.

Deling af kommunernes materialer oversat til ukrainsk

Materialet downloades fra nedenstående links.

Københavns Kommune: Husorden for kæledyr

Københavns Kommune har udarbejdet en husorden for kæledyr på dansk og ukrainsk.

Thisted Kommune: Ombytning af kørekort

Thisted Kommune har udarbejdet et dokument om ombytning af ukrainsk kørekort til dansk kørekort.

Slagelse Kommune: Skolestart

Slagelse Kommune har udarbejdet en folder til forældre med børn i skolealderen. Folderen findes både på dansk, ukrainsk og russisk.

Lolland Kommune: Samtykkeblanket

Lolland Kommune har oversat samtykkeblanket til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger til ukrainsk. Teksten er både på dansk og ukrainsk, og blanketten er vedhæftet. Blanketten er udarbejdet i InDesign, og herfra er det muligt at skifte logo, adresse osv. Herudover har Lolland Kommune lavet en del info på ukrainsk på deres hjemmeside: український (lolland.dk)

Rebild Kommune: Afvisning af midlertidig boligplacering

Rebild Kommune har fået oversat et brev om afvisning af midlertidig boligplacering til brug for de situationer, hvor ukrainske flygtninge siger nej til en midlertidig indkvartering, fx fordi de hellere vil blive boende privat eller selv finder en bolig. Brevet bruges som dokumentation for opfyldelse af kommunens forpligtelse. Brevet er vedhæftet på dansk og ukrainsk.

 • DOCX

  Afvist tilbud om midlertidig og permanent bolig.docx (1)

 • DOCX

  Afvisning af midlertidig bolig Відхилення пропозиції про тимчасове та постійне житло.docx (1)

Viborg Kommune: Ukrainsk oplysningspligt

Viborg Kommune har fået oversat dokumentet 'Oplysningspligt' i forbindelse med ansøgning om forsørgelse til ukrainsk. Dokumentet er oversat af tolkebureauet Vitolker.dk.

 • DOCX

  Ukrainsk oplysningspligt (dansk & ukrainsk).docx

Esbjerg Kommune: Borger folder indrejse

Esbjerg Kommune har lavet vedhæftede folder på dansk og ukrainsk til nye ukrainske borgere. Folderen vejleder om opstart af en tilværelse i Esbjerg Kommune.

 • PDF

  Ukrainsk_borger_folder_indrejse_21x21_DK (002).pdf (1)

 • PDF

  Ukrainsk_borger_folder_indrejse_21x21_Ukraine.pdf (1)

Aarhus Kommune: Drejebog for modtagelse

Aarhus Kommune har udarbejdet drejebøger for indskrivning/modtagelse af ukrainske børn i dagtilbud, skole og klub og en drejebog for oprettelse af modtagerklasser. Disse er ikke oversat.

 • PDF

  Drejebog for dagtilbud, Ukraine.pdf

 • PDF

  Drejebog for oprettelse af modtagelsesklasser, Ukraine.pdf

 • PDF

  Drejebog for skoler og klubber, Ukraine.pdf

Aalborg Kommune: Oplysningspligt og 225-timers regel

Aalborg Kommune har udarbejdet vejledninger vedr. oplysningspligt og vejledning vedr. 225-timers regel, loft over ydelse og enkeltydelser.

 • DOCX

  Oplysningspligt (ukrainsk).docx

 • PDF

  Oplysningspligt Hjælp til forsørgelse (1).pdf

 • DOCX

  Vejledning - 225 timer loft over ydelserne enkeltydelser (ukrainsk).docx

 • DOCX

  Vejledning - 225 timer loft over ydelserne enkeltydelser.docx

PPR i Aalborg Kommune: Hjælp efter voldsomme hændelser

PPR i Aalborg Kommune har lavet en folder til forældre og fagprofessionelle om hvordan man kan støtte op om børn, der har været udsat for voldsomme hændelser.

 • DOCX

  Når børn oplever_A4 24.11.17.pdf.docx

 • DOCX

  Ukrainsk tekst - Når børn oplevet.docx

×

Log ind