Tema

Økonomiforhandlinger

Vi bliver flere ældre med behov for pleje og omsorg. Vi får flere børn. Vi bliver flere med fysiske, psykiske eller sociale problematikker. Vi har nedslidte skoler og hullede veje. Og så har vi stadig brug for en udligningsreform. Det bliver hovedtemaerne i årets økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Flere ældre med behov for pleje og omsorg

Vi bliver markant flere af de ældste ældre i Danmark de kommende år. I 2025 vil der være 75.000 flere ældre over 80 år end i 2019. Og væksten er kraftigt accelererende. Frem mod 2030 vil vi blive godt 161.000 flere ældre over 80 år, hvilket er næsten 2/3 flere ældre, end vi har i dag. Samtidig forventes det, at der frem mod 2025 kommer mere end godt 32.000 flere små børn i alderen 0-5-år.

Et væsentligt tema i økonomiforhandlingerne bliver derfor et løft af servicerammen, så kommunerne har økonomi til at hjælpe de mange flere ældre.

Andelen af ældre stiger.

Flere med fysiske, psykiske eller sociale problematikker

Behov for et løft af servicerammen, skyldes også den udvikling, vi har set på områderne for udsatte børn og voksne og borgere med fysiske og psykiske vanskeligheder.

I dag har 22 procent flere voksne og 27 procent flere 0-17-årige en diagnose end for 5 år siden. Især angst, depression og bipolare lidelser fylder, og antallet er på landsplan steget med 22 procent på bare 5 år. Samtidig er den gennemsnitlige indlæggelsestid for psykiatriske patienter faldet med over 20 procent på 7 år. I samme periode er både antallet og andelen af genindlæggelser steget.

I kommunerne oplever man, at der udskrives patienter med mere komplekse problemer. Det kalder på et løft af den samlede psykiatri.

Antal personer med en psykiatrisk diagnose er steget over de sidste fem år.

Flere sundhedsopgaver til kommunerne

Det er især på ældre- og sundhedsområdet, at udviklingen med flere ældre presser vores velfærd og økonomi. En stadig større del af ansvaret for borgernes sundhed bliver fremover kommunal. Hertil kommer en markant stigning i antallet af kronikere.

Det bliver et tema, vi skal drøfte indgående med regeringen, og det kræver nogle klare aftaler om, hvordan vi sikrer finansieringen på dette område – både i den kommende økonomiaftale og i årene fremover.

Årlige udgifter fordelt over aldersgrupper viser, at særligt ældre borgere trækker på kommunal pleje.

Anlægsniveauet skal hæves

De kommunale regnskabstal for 2018 viser, at kommunerne er pressede, når det handler om at skabe rammerne for moderne og god velfærd. Kommunerne står med et stort efterslæb på især veje og bygninger – samtidigt med at der kommer flere ældre og flere børn. Det nødvendiggør, at anlægsrammen bliver løftet, så kommunerne kan renovere og bygge plejeboliger, daginstitutioner, skoler og veje.

Kommunerne har massivt behov for at bygge og renovere skoler, plejehjem, veje og daginstitutioner.

Finansieringstilskuddet skal videreføres

Folketinget er i den forgangne valgperiode ikke lykkedes med at få gennemført en justering af udligningssystemet. Det giver en stor økonomisk usikkerhed i en række kommuner. Derfor er det afgørende, at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres i 2020, så alle kommuner finansielt kan få enderne til at hænge sammen.

Økonomiaftaler

Økonomiaftaler Her kan du læse de tidligere økonomiaftaler

Læs økonomiaftaler fra 2017, 2018 og 2019.