Tema

Økonomiforhandlinger

Vi bliver flere ældre med behov for pleje og omsorg. Vi får flere børn. Vi bliver flere med fysiske, psykiske eller sociale problematikker. Vi har nedslidte skoler og hullede veje. Og så har vi stadig brug for en udligningsreform. Det bliver hovedtemaerne i årets økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét.

Økonomiaftaler

Økonomiaftaler Her kan du læse de tidligere økonomiaftaler

Læs økonomiaftaler fra 2017, 2018 og 2019.

Flere ældre med behov for pleje og omsorg

Vi bliver markant flere af de ældste ældre i Danmark de kommende år. I 2025 vil der være 75.000 flere ældre over 80 år end i 2019. Og væksten er kraftigt accelererende. Frem mod 2030 vil vi blive godt 161.000 flere ældre over 80 år, hvilket er næsten 2/3 flere ældre, end vi har i dag. Samtidig forventes det, at der frem mod 2025 kommer mere end godt 32.000 flere små børn i alderen 0-5-år.

Et væsentligt tema i økonomiforhandlingerne bliver derfor et løft af servicerammen, så kommunerne har økonomi til at hjælpe de mange flere ældre.

Andelen af ældre stiger.

 

Flere med fysiske, psykiske eller sociale problematikker

Behov for et løft af servicerammen, skyldes også den udvikling, vi har set på områderne for udsatte børn og voksne og borgere med fysiske og psykiske vanskeligheder.

I dag har 22 procent flere voksne og 27 procent flere 0-17-årige en diagnose end for 5 år siden. Især angst, depression og bipolare lidelser fylder, og antallet er på landsplan steget med 22 procent på bare 5 år. Antallet af voksne danskere, der på grund af et handicap eller psykisk sygdom har brug for hjælp til at klare tilværelsen i eget hjem eller må bo i et botilbud, er på bare tre år steget med knap 5.000 helårspersoner. Fra 2015 til 2018 er antallet steget fra omkring 59.000 til omkring 64.000, hvilket svarer til en stigning på 8,3 procent.

Et økonomisk løft er en forudsætning for at kunne klare den øgede efterspørgsel og styrke området i form af investeringer i viden, kvalitet og tidligere indsatser.

  • PDF

    Faktaark - Det specialiserede socialområde.pdf

Flere sundhedsopgaver til kommunerne

Det er især på ældre- og sundhedsområdet, at udviklingen med flere ældre presser vores velfærd og økonomi. En stadig større del af ansvaret for borgernes sundhed bliver fremover kommunal. Hertil kommer en markant stigning i antallet af kronikere.

Det bliver et tema, vi skal drøfte indgående med regeringen, og det kræver nogle klare aftaler om, hvordan vi sikrer finansieringen på dette område – både i den kommende økonomiaftale og i årene fremover.

Årlige udgifter fordelt over aldersgrupper viser, at særligt ældre borgere trækker på kommunal pleje.

  • PDF

    Faktaark - Det nære sundhedsvæsen.pdf

Anlægsniveauet skal hæves

Kommunerne har et stort behov for at bygge og renovere. Det kræver investeringer at skabe rammerne for en mere effektiv drift og for at kunne levere tidssvarende service til borgerne. Den demografiske udvikling skaber samtidigt et øget behov for investeringer på grund af ændringer i befolkningssammensætningen. 

De kommunale anlægsmuligheder skal derfor forbedres gennem en højere anlægsramme. 

Kommunerne har massivt behov for at bygge og renovere skoler, plejehjem, veje og daginstitutioner.

Finansieringstilskuddet skal videreføres

Folketinget er i den forgangne valgperiode ikke lykkedes med at få gennemført en justering af udligningssystemet. Det giver en stor økonomisk usikkerhed i en række kommuner. Derfor er det afgørende, at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres i 2020, så alle kommuner finansielt kan få enderne til at hænge sammen.