KL Tema

Økonomiaftalen 2021

KL og regeringen har indgået en økonomiaftale for 2021, som giver plads til øgede investeringer i de fysiske rammer. Derudover får kommunerne flere penge til at følge med, når antallet af ældre og borgere med fysiske og psykiske problemer vokser.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét.

 

ØA2021

ØA2021 Aftaletekst

Fakta om økonomiaftalen 2021

  • Den kommunale serviceramme hæves med 1,5 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2021 samlet set 267,2 mia. kr.
  • Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr.
  • Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr., og udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021.
  • Regeringen og KL er yderligere enige om at foretage en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2020 på 3,4 mia. kr., hvoraf de 0,5 afstedkommer af DUT. Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraordinært ske 1. september 2020.
  • Hertil kommer der en midtvejsregulering af udgifterne til de forsikrede ledige på 5,5 mia. kr.
  • Kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen.
  • Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter til efteråret.

   

Økonomiaftaler

Økonomiaftaler Her kan du læse de tidligere økonomiaftaler

Læs økonomiaftaler fra 2017, 2018, 2019 og 2020.

×

Log ind