Tema OK21

Kravsbrev

KL går til overenskomstforhandlingerne 2021 med et ønske om at sikre attraktive kommunale arbejdspladser og opretholde rammer, der gør det muligt at drive en effektiv kommunal sektor og give borgerne den bedste service og velfærd.

KL går til forhandlingerne med følgende temaer:

Overenskomster og aftaler skal fornyes inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme. Konsekvenserne af coronakrisen er usikre - Især for økonomien. Derfor skal det samlede aftaleresultat kunne håndtere en mere afdæmpet privat lønudvikling end forventet ved aftaleindgåelsen.

En del af de lønmidler, der er til rådighed ved forhandlingerne, målrettes områder med særlige udfordringer. Vi skal fortsætte arbejdet med at gøre faget som social- og sundhedsmedarbejder mere attraktivt – også lønmæssigt. Vi skal rekruttere og fastholde de gode velfærdsledere, der møder borgerne hver dag. Og så skal vi sikre, at vi forsat har et robust pensionssystem, som er let at administrere.  Det er nødvendigt at tage de temaer op, hvis vi skal sikre, at vi både i dag og fremover har tilstrækkeligt med kompetente medarbejdere til at yde en effektiv service og kernevelfærd af høj kvalitet til alle borgere.

For at sikre et godt og langt arbejdsliv i kommunerne, skal vi skabe rammer, der kan motivere de erfarne og ældre medarbejdere til at blive længere på det kommunale arbejdsmarked.

KL vil gerne drøfte, om vi har den rette fordeling af forældreorlov i de danske familier, eller om den nuværende model bør omlægges med henblik på, at mænd og medmødre tager en større del af den eksisterende forældreorlov.  

  • PDF

    Krav til fornyelse pr. 1. april 2021 til Forhandlingsfællesskabet.pdf

  • PDF

    Forhandlingsfællesskabets krav til KL.pdf

×

Log ind