Tema OK21

Det kommunale arbejdsmarked i tal

Det kommunale arbejdsmarked beskæftiger over en halv million ansatte. Arbejdsstyrken har ændret sig i løbet af de seneste år, hvor der bl.a. er kommet flere ældre kommunale medarbejdere.

Over en halv million mennesker arbejder i dag på en kommunal arbejdsplads. De kommunale medarbejdere tæller alt fra lærere til social- og sundhedsassistenter, IT-medarbejdere, rengøringsassistenter, kantinemedarbejdere og mange, mange flere.

De kommunalt ansatte udgør knapt en femtedel af det samlede danske arbejdsmarked og over halvdelen af det offentlige arbejdsmarked.

Det kommunale arbejdsmarked
Omtrent hvert 3. år forhandler KL og de faglige organisationer om fornyelse af de over 100 forskellige kommunale overenskomster, som fastsætter medarbejderes løn, arbejdsvilkår, pension og meget mere.

Sådan er det kommunale arbejdsmarked sat sammen

Omkring 3 ud af 4 kommunalt ansatte er kvinder, og de udgør næsten 80 procent af den kommunale arbejdsstyrke. Det er et noget anderledes billede end det samlede danske arbejdsmarked, hvor kun 47 procent af arbejdsstyrken er kvinder. 

De kommunale medarbejdere bliver ældre og ældre, og gennemsnitsalderen ligger i dag på 45,1 år. Det er en tendens, der ses særligt tydeligt i sundhedssektoren, hvor SOSU’erne fx er blevet 2,1 år ældre siden 2010. Det er den største stigning blandt ansatte på de fem største overenskomster. Vi forventer, at omkring 9000 af de medarbejdere, der i dag hjælper landets ældste borgere, trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden for de næste fem år.

Det sker samtidig med, at de kommunalt ansatte i gennemsnit går på pension tidligere end i andre sektorer.

Gennemsnitsalderen er steget med 1,1 år

Arbejdstid og uddannelsesbaggrund

47 pct. af kommunalt ansatte arbejder på fuldtid, mens 40 pct. arbejder deltid. Deltidskulturen er især udbredt blandt medarbejderne i ældre- og sundhedssektoren, hvor 8 ud af 10 arbejder på nedsat tid. Mens det også er tilfældet for godt halvdelen af de ansatte på børneområdet.

Langt de fleste medarbejdere har en mellemlang videregående uddannelse. Siden 2009 har tendensen været, at flere og flere ansatte har en lang videregående uddannelse, mens færre er ufaglærte.

38.100 færre ufaglærte kommunalt ansatte

Det skyldes, at den yngre generation generelt er mere veluddannet end den ældre. 61 pct. af de 30-34-årige har enten en lang- eller mellemlang videregående uddannelse, mens det kun er tilfældet for 41 procent af de ansatte over 60 år.

Læs meget mere om sammensætningen af det kommunale arbejdsmarked lige her: Link til det kommunale arbejdsmarked i tal.

Læs meget mere om sammensætningen af det kommunale arbejdsmarked lige her:

 

×

Log ind