Tema OK21

Den danske model

KL og de faglige organisationer har i 2019 indgået en forhandlingserklæring med henblik på at understøtte konstruktive overenskomstforhandlinger.

Den danske model bliver ofte omtalt som noget helt særligt, og det er den også. Det er helt unikt, at vi i Danmark ikke lovgiver om, hvor mange timer, man skal arbejde, hvad man får i løn, og hvilke lønvilkår, der gælder når man er på barsel. Det er nemlig de ting, vi forhandler om, når arbejdsgiver og arbejdstager sætter sig ved forhandlingsbordet for at forny overenskomster. De offentlige overenskomstforhandlinger foregår på tre arbejdsgiverområder: det kommunale, det statslige og det regionale.

Efter de højspændte forhandlinger i 2018 har KL og de faglige organisationer indgået en forhandlingserklæring, hvor vi har givet håndslag på, at vi i fremtiden skal arbejde for mindre konfliktfyldte forhandlingsforløb samt bidrage til konstruktive overenskomstforlig.

I forhandlingserklæringen står, at både KL og de faglige organisationer er enige om at værne om og udvikle parternes tillidsfulde forhandlingsrum, hvor ideer, løsningsforslag og forhandlingsudspil også kan drøftes uformelt og i fortrolighed. Også mellem overenskomstforhandlingerne.

Det er en væsentlig styrke, at vi som led i den danske model som overenskomstparter i fællesskab kan finde gode løsninger, som er med til at skabeudvikling og attraktive arbejdspladser. 

×

Log ind