KL Tema

Overenskomstforhandlinger 2021

Overenskomstforhandlingerne 2021 er i gang, hvor der forhandles overenskomster for mere end en halv million ansatte på det kommunale arbejdsmarked. Fokus for KL vil være at skabe attraktive arbejdspladser og gode rammer for kommunerne, der gør det muligt at udvikle velfærden og drive en effektiv offentlig sektor. Men det er forhandlinger, der kommer til at foregå i coronakrisens skygge. Det er derfor vigtigt for KL at stile efter en samfundsøkonomisk ansvarlig aftale.

Overenskomstforlig 2021

KL og Forhandlingsfælles­skabet lander overenskomstforlig for en halv million ansatte

Efter mere end tre døgns intense slutforhandlinger er der indgået en aftale om et treårigt overenskomstforlig på det kommunale område. Der er tale om et økonomisk ansvarligt forlig, som samtidig har fokus på nogle af de udfordringer, kommunerne står med.

I Fokus

Nye overenskomstforlig

Her kan du løbende læse de nye overenskomstforlig på de enkelte fagområder.

Tidsplan

KL og Forhandlingsfællesskabet udveksler krav den 15. december 2020. Første politiske møde finder sted den 18. december 2020. De generelle forhandlinger forventes afsluttet omkring den 12. februar 2021. Organisationsforhandlingerne forventes afsluttet omkring den 28. februar 2021.