Tema

Kommunale projekter med kunstig intelligens

I forbindelse med ØA20 er der vedtaget en række projekter.

Jura, etik og sikkerhed

Alle projekter har både ved igangsættelse og løbende i projektperioden fokus på afklaring af eventuelle juridiske, etiske og sikkerhedsmæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med gennemførelse af signaturprojekterne.

Projekter: