Klima

Kommunesamarbejder

Mange danske kommuner indgår i forskellige klimasamarbejder, der forpligter og gør kommunerne bedre i stand til at levere på ambitiøse grønne målsætninger.

Samarbejde skaber success

Samarbejder og partnerskaber er en central del af løsningen på klimaforandringerne, og det har man taget til sig i kommunerne. Herunder kan du læse mere om nogle af de lokale og globale samarbejder, som danske kommuner og byer indgår i for at sikre, at der bliver leveret på de ambitiøse klimamålsætninger. 

Klimakommuner

2 ud af 3 danske kommuner er klimakommuner og har underskrevet en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening handler om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum to procent hvert år og minimum i fem år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed og forpligter dermed kommunen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter.

CO2-reduktionen kan være på alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til større vedvarende energiprojekter.

Læs mere om Klimakommuner på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside

Gate 21

Gate 21 er et non-profit partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, der arbejder sammen på tværs for at skabe grøn omstilling og vækst.

Gate 21’s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst.

Gate 21 tager udgangspunkt i at bruge regionernes og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive løsninger på klima- og energiområdet.

Læs mere på Gate 21's hjemmeside

DK2020

Realdania, CONCITO og C40 har udvalgt 20 danske kommuner, der vil gå forrest i kampen mod klimaudfordringerne ved at igangsætte klimaplanlægning med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalens 1,5° C målsætning.

Gennem DK2020 får de 20 udvalgte kommuner en mulighed for at gennemgå et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale `best practice` på området.

Læs mere om DK2020 på Realdanias hjemmeside

C40

C40 er et netværk af megabyer og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Det verdensomspændende netværk blev dannet i 2005, og har i dag 94 medlemsbyer, svarende til en tolvtedel af Jordens befolkning og en fjerdedel af Jordens BNP.

Af danske byer er København en del af netværket og medlem af styregruppen.

Læs mere på C40's hjemmeside