Klima

Klimatilpasning

Klimaforandringerne mærkes af danskere landet over, og kommunerne spiller en central rolle i at levere de løsninger, der skal minimere konsekvenserne.

"Det er lokalt, vi mærker konsekvenserne af klimaforandringerne og står ansigt til ansigt med berørte borgere, når skybrud oversvømmer gader og kældere, eller når storme får have og åer til at gå over deres breder."

- Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø og Forsyningsudvalg

Højere vandstand og skybrud, der leder til oversvømmelse og erosion, er et stigende problem for både kommuner, borgere og virksomheder. Der skal konkrete indsatser til, hvis vi i fremtiden skal undgå store skader som følge af klimaforandringerne. Det handler om indsatser på landet, i byerne og i infrastrukturen. 

Læs mere

Læs mere Klimatilpasning

Læs mere om kommunernes arbejde med klimatilpasning under Teknik og Miljø.