Klima

Klimalov

Regeringen og Folketingets partier forhandler om en ny klimalov for Danmark, der kommer til at sætte retningen for den grønne omstilling. Har KL og kommunerne holdninger til en klimalov? Og er kommunerne overhovedet relevante i den sammenhæng?

Kommunerne er klar

”Hvis vi skal nå målet om 70 procents reduktion, så skal vi have fat i alle håndtag. Kommunerne er allerede godt i gang og går foran i den grønne omstilling, men vi er klar til at løfte en endnu større rolle. Både gennem konkrete grønne tiltag i den almindelige drift af kommunen, men i særdeleshed også som bindeled til borgerne, hvor vi kan skabe de rammer, som gør det nemt at tænke og leve grønt.” 

- Jacob Bundsgaard, formand for KL

Klimakampen er også kommunernes kamp. Herunder kan du høre og læse mere om, hvordan KL og kommunerne forholder sig til drøftelserne om en ny klimalov og den rolle, som det kommunale Danmark er parate til at spille i den grønne omstilling.