Klima

Klimaindsatser i kommunerne

Danske kommuner og byer er verdensmestre i at skabe klimavenlige samfund og håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Kommunerne har fundet klimaløsninger, både på klimatilpasning og vores egne klimaaftryk. Vi har vist, at vi kan finde lokale løsninger på globale udfordringer og være drivkraft i den grønne omstilling.

Allerede ambitiøse 

"Mange kommuner er i gang og sætter allerede nu ambitiøse målsætninger og rapporterer systematisk deres CO2-regnskab. I kommunerne er vi bevidste om, at det er lokalt, vi skal finde de gangbare og langsigtede løsninger. Både med virksomheder og borgere."

- Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg

Mange danske kommuner laver allerede klimaplaner og fastsætter ambitiøse reduktionsmål. Nogle er langt og alle er på vej. Disse år invester kommunerne f.eks. i grøn infrastruktur, affaldssortering og bæredygtige bygninger.

Det er kommunerne, der lokalt sidder med nøglen til at løse de udfordringer, den grønne omstilling vil støde på. Både fordi vi er myndighed på en lang række områder, men også fordi vi kan få borgere og virksomheder til at spille med.

Herunder kan du læse mere om kommunernes arbejde med grøn omstilling og klimamål.