Klima

KL's udspil: Kommunernes CO2-reduktion

KL's klimaudspil om CO2-reduktion er kommunernes fælles bud på, hvad der skal til for at skabe bedre rammer for den lokale klimaindsats. Der skal fart på klimaindsatsen og kommunerne har allerede taget det lokale klimalederskab på sig. Udspillet indeholder 48 konkrete anbefalinger til reduktion af CO2-udslippet, hvis kommunerne udstyres med de rette rammer og ressourcer.

CO2-reduktion kræver lokale løsninger

Klima er en stærk kommunalpolitisk dagsorden, og kommunerne tager allerede et stort ansvar lokalt. I årevis har kommunerne arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket. Det har givet værdifulde erfaringer med at finde lokale løsninger på de globale klimaudfordringer.

Men der er i dag statslige regler og bindinger, som spænder ben for den kommunale klimaindsats, ligesom der er brug for helt nye virkemidler, hvis den vedvarende energi skal udbygges og vi skal skabe en udledningsfri fremtid.

Derfor mener KL blandt andet i udspillet:

  • At strategisk energiplanlægning bør udbredes til alle kommuner
  • At nye klimalandskaber og jordfordeling kan skabe sammenhæng og synergi
  • At alle kommuner skal måle CO2-udledning på samme måde

 Download og læs udspillet her

Faktaboks

Faktaboks Kort om KL's udspil

KL's klimaudspil om CO2-reduktion indeholder kommunernes anbefalinger til mere klimaneutralt samfund. I udspillet peger KL på 48 konkrete anbefalinger under 10 temaer, der kan styrke den lokale klimaindsats. Anbefalingerne tager udgangspunkt i, hvordan kommunerne med de rette rammevilkår og økonomiske forudsætninger kan lede lokal-samfundene i en CO2-neutral retning.

48 anbefalinger til at styrke den lokale klimaindsats