Tema

Klima

Klimakrisen er den største globale udfordring, vi står overfor. I kommunerne mærker vi i disse år klimakrisens konsekvenser for vores borgere og lokalsamfund. Tryghed for fremtiden og sundere miljø for vores borgerne er en kommunal kerneopgave. Vi tager derfor ansvaret for fremtiden på os.

Klimalov

Hvad mener KL om Regeringens arbejde med en ny klimalov?

Mit KL