Tema

Klima

Klimakrisen er den største fælles og globale udfordring, vi står over for. Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i kommunerne. Og det er lokalt, at udfordringerne konkret kan løses. Både når det handler om at sikre os imod klimaforandringer, og når der skal tages fat om problemets rod og CO2-udledningen skal nedbringes. I to nye klimapolitiske udspil peger KL på konkrete klimaløsninger, der kan hjælpe CO2-reduktionen og klimatilpasningen på vej.