Tema

God valgkamp

Uanset hvilken regering vi får, er der nogle klare udfordringer, som vi er nødt til at finde løsninger på. Vi bliver flere ældre med behov for pleje og omsorg. Vi får flere børn. Vi bliver flere med fysiske, psykiske eller sociale problematikker. Vi har nedslidte skoler og hullede veje. Og så har vi stadig brug for en udligningsreform. Det kræver alt sammen politiske prioriteringer.

Flere ældre med behov for pleje og omsorg

I 2025 vil der være 87.000 flere ældre over 80 år end i 2018. Det er 1/3 flere ældre på bare 7 år. Og væksten er kraftigt accelererende. Fra 2025-2030 vil vi nemlig opleve samme vækst – på ca. 89.000 flere ældre. Dermed vil vi i løbet af de næste 12 år få 2/3 flere ældre, end vi har i dag. Det er en rigtig god nyhed og et billede på, at vores velfærdssamfund fungerer.

Men hvis kommunerne i fremtiden skal kunne levere pleje og omsorg i samme kvalitet til det stigende antal ældre, så kræver det, at de kommunale budgetter til pleje og sundhed løftes.

Flere børn

Der er et babyboom på vej. Frem mod 2025 vil antallet af 0-5-årige stige fra 361.271 til 414.184. Det er en stigning på 52.913.

Det er glædeligt for både forældre, bedsteforældre og for samfundet. Men det stigende antal børn lægger pres på kommunernes økonomi, fordi barnet i første omgang skal have mulighed for at blive passet og siden hen at starte i skole.

Flere med fysiske, psykiske eller sociale problematikker

I dag har 22% flere voksne og 27% flere 0-17-årige en diagnose end for 5 år siden. Især angst, depression og bipolare lidelser fylder, og antallet er på landsplan steget med 22 % på bare fem år. Samtidig er den gennemsnitlige indlæggelsestid for psykiatriske patienter faldet med over 20 % på syv år. I samme periode er både antallet og andelen af genindlæggelser steget.

I kommunerne oplever man, at der udskrives patienter med mere komplekse problemer. Det kalder på et løft af den samlede psykiatri.

Anlæg

De kommunale regnskabstal for 2018 viser, at kommunerne er pressede, når det handler om at skabe rammerne for moderne og god velfærd. Kommunerne står med et stort efterslæb på især veje og bygninger – samtidigt med at der kommer flere ældre og flere børn. Det nødvendiggør, at anlægsrammen bliver løftet, så kommunerne kan renovere og bygge plejeboliger, daginstitutioner, skoler og veje.

Infografik der viser de fire områder, hvor kommunerne har massivt behov for at bygge og renovere.