Fremtidens velfærd

Flere nyheder

11-15 af 15 resultater
 • Nyhed

  Alvorlig mangel på personale truer vores velfærd

  Velfærden kommer under pres, hvis der ikke gøres noget ved manglen på ansatte på sundheds- og ældreområdet. KL opfordrer regeringen til at tage et ambitiøst livtag med problemet allerede i dette års finanslovsforhandlinger.

  Læs mere
 • Nyhed

  En time mere om ugen vil føles som mere end 1.700 ekstra medarbejdere i ældre- og sundhedssektoren

  Det stærkt stigende antal ældre skaber i disse år rekrutteringsproblemer på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne. Alligevel er langt hovedparten af de ansatte på deltid. Men hvis de arbejdede bare én time mere om ugen, vil det give godt 1.700 ekstra årsværk, viser ny Momentum-analyse. Det vil dog kræve en stor og længerevarende indsats med væsentlige kulturændringer, hvis det skal lykkes. KL opfordrer dog til at gøre forsøget, og mange kommuner er allerede i gang.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommuner er pressede efter otte år med smalhals og voksende servicebehov

  Kommunernes serviceudgifter har de sidste ni år ikke kunne følge med den demografiske udvikling og borgernes forventninger til servicen. De fremtidige markante stigninger i antallet af børn og ældre betyder, at det vil få konsekvenser for hverdagen på plejehjem og i daginstitutioner, hvis ikke der fremover tages højde for det, når råderummet skal fordeles.

  Læs mere
 • Nyhed

  Debatindlæg: En glædelig udvikling presser velfærden

  Det stigende antal ældre og børn er en glædelig udvikling, men vil presse den lokale velfærd. Det er tid til, at Folketingets politikere for alvor forholder sig til fremtidens udfordringer med at finansiere velfærden, skriver KL's formand og næstformand i et debatindlæg.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere ældre udfordrer kommunernes økonomi

  Næsten tre ud af fire kommuner forventer, at den demografiske udvikling vil give øgede driftsudgifter i 2018, og det er på ældreområdet, at der er udsigt til størst pres. Udgiftspresset vil stige i takt med, at der bliver flere ældre, siger forsker. Udviklingen kan tvinge os til at sænke den nuværende standard, lyder det fra borgmester.

  Læs mere