Fremtidens velfærd

Flere nyheder

11-20 af 22 resultater
 • Nyhed

  Stigende sundhedsudgifter presser den øvrige velfærd

  Sundhedsvæsnets andel af det offentlige forbrug er fra 2000 til 2017 steget, og det presser den øvrige velfærd, som også vil blive presset af det stærkt stigende antal småbørn og ældre. Det bliver nødvendigt for politikerne at foretage prioriteringer, mener økonomiprofessor, mens KL-formand opfordrer landspolitikerne til at finde ud af, hvordan vi løser udfordringen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Markant flere ældre presser kommunernes økonomi

  Vi bliver markant flere af de ældste ældre i Danmark de kommende år. Der er brug for, at Folketingets politikere for alvor forholder sig til, hvordan vi skal indrette og finansiere velfærden.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

  Læs mere
 • Nyhed

  Mere end hver tredje enlige ældre føler sig ensom

  Ny Momentum-analyse viser, at 38 procent af de enlige ældre ofte eller en gang imellem føler sig ensomme. Mange kommuner arbejder allerede med at modvirke ensomheden, men KL vil sætte fokus på, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med civilsamfundet kan blive endnu bedre til det.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kronik: Flere hænder kræver fælles indsats

  Tiden er inde til at tage de nødvendige forholdsregler, så vi også i fremtiden kan sikre tryg og god velfærd til alle danskere.

  Læs mere
 • Nyhed

  SOSU-elever falder fra dobbelt så ofte som andre erhvervsskoleelever

  Over 14 procent af eleverne på SOSU-uddannelserne er stoppet efter tre måneder på hovedforløbet. Det er dobbelt så mange som eleverne på de øvrige erhvervsuddannelser. Det store frafald er ekstra ærgerligt på grund af den store rekrutteringsudfordring på området.

  Læs mere
 • Nyhed

  Om 30 år dør halvt så mange 70-74-årige

  Danskerne lever længere og længere, og den største udvikling sker blandt de 70-74-årige, hvor halvt så mange vil dø om blot 30 år sammenlignet med 2018. Det viser en ny Momentum-analyse. Udviklingen skyldes en stigende sundhed i befolkningen, som glæder to borgmestre, der dog også kan se langsigtede konsekvenser veddet stigende antal ældre.

  Læs mere
 • Nyhed

  Alvorlig mangel på personale truer vores velfærd

  Velfærden kommer under pres, hvis der ikke gøres noget ved manglen på ansatte på sundheds- og ældreområdet. KL opfordrer regeringen til at tage et ambitiøst livtag med problemet allerede i dette års finanslovsforhandlinger.

  Læs mere
 • Nyhed

  En time mere om ugen vil føles som mere end 1.700 ekstra medarbejdere i ældre- og sundhedssektoren

  Det stærkt stigende antal ældre skaber i disse år rekrutteringsproblemer på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne. Alligevel er langt hovedparten af de ansatte på deltid. Men hvis de arbejdede bare én time mere om ugen, vil det give godt 1.700 ekstra årsværk, viser ny Momentum-analyse. Det vil dog kræve en stor og længerevarende indsats med væsentlige kulturændringer, hvis det skal lykkes. KL opfordrer dog til at gøre forsøget, og mange kommuner er allerede i gang.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommuner er pressede efter otte år med smalhals og voksende servicebehov

  Kommunernes serviceudgifter har de sidste ni år ikke kunne følge med den demografiske udvikling og borgernes forventninger til servicen. De fremtidige markante stigninger i antallet af børn og ældre betyder, at det vil få konsekvenser for hverdagen på plejehjem og i daginstitutioner, hvis ikke der fremover tages højde for det, når råderummet skal fordeles.

  Læs mere