Tema

Markant flere ældre og småbørn presser kommunerne

I de kommende år vil befolkningssammensætningen i Danmark ændre sig markant. Der kommer flere af de plejekrævende ældre og flere småbørn. Det udfordrer kommunernes økonomi og velfærd, da det vil give et markant pres på de kommunale serviceydelser - både økonomisk og ift. rekruttering af personale.

Flere ældre og små børn

I 2025 vil der være 87.000 flere ældre over 80 år end i 2018. Det er 1/3 flere ældre på bare 7 år. Og væksten er kraftigt accelererende. På blot 5 år fra 2025-2030 vil vi nemlig opleve samme vækst – på ca. 89.000 flere ældre. Dermed vil vi i løbet af de næste 12 år få 2/3 flere ældre, end vi har i dag. Samtidig forventes det, at der frem mod 2025 kommer mere end 50.000 flere små børn i alderen 0-5-år.

Det er overordnet en glædelig udvikling, men den udfordrer samtidig både kommunernes økonomi og velfærden.

38 initiativer til at skaffe flere hænder

Kommunerne står i disse år overfor store rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Flere plejekrævende ældre, færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne og et højt antal medarbejdere, som snart går på pension betyder, at udfordringerne bliver større i de kommende år. Derfor er rekrutteringen til ældre- og sundhedsområdet én af de væsentligste velfærdsdagsordener for KL.

KL har derfor lanceret en handlingsplan med 38 konkrete initiativer, der samlet og hver især kan gøre en forskel. Initiativerne retter sig mod alle aktører på området – både kommuner, regioner, medarbejdere, skoler, organisationer, Folketinget og regeringen.

  • PDF

    Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren.pdf

Kalder på handling nu

Hvis det også i fremtiden skal være muligt for kommunerne at levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, så kræver det, at der handles på de udfordringer, vi som samfund står over for med flere ældre og flere børn, samtidig med at kernearbejdsstyrken er uændret. Der er derfor brug for, at Folketingets politikere for alvor forholder sig til fremtidens udfordringer med at finansiere velfærden.