KL Tema

Markant flere ældre presser kommunernes økonomi

Vi bliver markant flere af de ældste ældre i Danmark de kommende år. Der er brug for, at Folketingets politikere for alvor forholder sig til, hvordan vi skal indrette og finansiere velfærden.

Flere ældre og små børn

I 2025 vil der være 75.000 flere ældre over 80 år end i 2019. Og væksten er kraftigt accelererende. Frem mod 2030 vil vi blive godt 161.000 flere ældre over 80 år, hvilket er næsten 2/3 flere ældre, end vi har i dag. Samtidig forventes det, at der frem mod 2025 kommer mere end godt 32.000 flere små børn i alderen 0-5-år.

Det er overordnet en glædelig udvikling, men den udfordrer samtidig både kommunernes økonomi og velfærden.

38 initiativer til at skaffe flere hænder

Vi mangler sygeplejersker og SOSU’ere i hele landet, der kan sikre, at de ældre også i fremtiden får en værdig og kvalificeret pleje. Kommunerne står overfor store rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet, da der kommer flere plejekrævende ældre, er færre ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne – og da et højt antal medarbejdere snart går på pension. 

Derfor er rekrutteringen til ældre- og sundhedsområdet én af de væsentligste velfærdsdagsordener for KL.

KL har derfor lanceret en handlingsplan med 38 konkrete initiativer, der samlet og hver især kan gøre en forskel. Initiativerne retter sig mod alle aktører på området – både kommuner, regioner, medarbejdere, skoler, organisationer, Folketinget og regeringen.

  • PDF

    Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

Kalder på handling nu

Hvis det også i fremtiden skal være muligt for kommunerne at levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, så kræver det, at der handles på de udfordringer, vi som samfund står over for med flere ældre og flere børn, samtidig med at kernearbejdsstyrken er uændret. Der er derfor brug for, at Folketingets politikere for alvor forholder sig til fremtidens udfordringer med at finansiere velfærden.

×

Log ind