Tema Energikrisen

Webinarer om energikrisen

På den side kan du tilgå links fra webinarer KL har holdt om energikrisen og forsyningssikkerhed.

Webinarer om energikrisen 

Webinar om beredskab ved strømsvigt: 13 december 2022

Beskrivelse af indhold: Energistyrelsen har varslet mulige afbrydelser af strømmen – såkaldte brown outs – med kort eller intet varsel. Afbrydelserne forventes at vare 2 timer og vil være spredt ud over et geografisk område som ikke kan oplyses på forhånd.  Det kan både være om dagen eller om natten.

Webinaret sætter fokus på de spørgsmål der opstår ved strømudfald i kommunen og hvad forskellige dele af kommunens organisation kan gøre for at styrke nødberedskabet og sikre de kritiske funktioner før, under og efter en hændelse med strømsvigt. På baggrund af erfaringer fra udvalgte kommuner, og afklaringer hos eksterne aktører rettes fokus på:

 • Hvilke scenarier ser vi ind i og hvad melder staten ud?
 • Hvordan er adgangen til mobilnettet, herunder 112 opkald?
 • Hvad kan konsekvenserne være for kommunes kritiske funktioner og infrastruktur?
 • Hvad kan kommunen gøre med kommunikation til og fra borgerne?
 • Hvor kan det rette fokus være i analysen af sårbarheder?
 • Hvordan kan man arbejde med roller i den tværgående koordinering?

Webinarets oplægsholdere er:

Jesper Rode Tholstrup: Kontorchef i Energistyrelsen

Jakob Willer: Direktør i Brancheforeningen Telebranchen

Ulrik Keller: Kontorchef i Beredskabsstyrelsen

Claus Munk: IT-chef i Bornholms Regionskommune

Dorthe Brænder Liliendal: Sundhedsstrategisk chefkonsulent i Odense Kommune

Hans Mogensen: Kommunikationschef i Silkeborg Kommune 

Materiale fra webinaret: 

 • PDF

  Samlet_stroemsvigt.pdf

 • PDF

  2022 Brownout kommunikationsberedskab Silkeborg.pdf


Webinar om energiforsyningssituationen ved Energistyrelsen: 19 september 2022

Beskrivelse af webinar: Den 19. september 2022 var Energistyrelsen inviteret i KL-studiet for at orientere om energiforsyningssituationen til kommunerne og de kommunale redningsberedskaber. Vicedirektør Martin Hansen fra Energistyrelsen holdt oplæg, og efterfølgende besvarede han og beredskabschef i styrelsen Jesper Rode Tholstrup spørgsmål. 

Slides fra Energistyrelsens oplæg kan findes her:

 • PDF

  Energistyrelsens-oplaeg-til-kl-om-forsyningssituationen.pdf

 

Webinar om forsyningssikkerhed på teleområdet ved Center for Cybersikkerhed: 6. oktober 2022

Beskrivelse af indhold: Den 6. oktober 2022 var Center for Cybersikkerhed inviteret i KL-studiet for at orientere om forsyningssikkerhed på teleområdet til kommunerne og de kommunale redningsberedskaber. Sektionschef Henrik Frankerup Emanuelsen holdt oplæg om risikoen for udfald på mobilnettet i tilfælde af strømafbrydelser, og hvad kommunerne kan gøre for at sikre sig.

Efter aftale med Henrik deles webinaret og slides ikke, men følgende hovedpointer kan gengives:

 • Hvis man sidder i en beredskabssituation, bør man overveje at anvende flere teleudbydere for ikke at være afhængig af én udbyder. Nogle telefoner kan f.eks. bruge to simkort fra forskellige udbydere, andre et ekstra e-sim.
 • Der findes ikke en national kortlægning af teleoperatørernes nødberedskaber, men flere operatører vil formentlig have etableret nødstrøm, der bør kunne håndtere et udfald i elforsyningen af den forventede varighed. Det kan dog ikke garanteres, at der er nødstrøm, da nødstrømsanlæg kan svigte, ligesom der kan være planlagt vedligehold af telemaster, nødstrømsanlæg mv.
 • Der er ikke garanti for mobildækning. Det er derfor en sårbarhed at basere sin service eller ydelse på mobildækning alene.
 • Som beredskab kan man købe prioriteret adgang til tale, der giver fortrinsret til beredskabsaktører til at foretage opkald i 4G mobilnettet, når nettet måtte være overbelastet af opkald under ekstraordinære forhold som eksempelvis strømafbrydelser mv. Vigtigt at prioritere centrale funktioner – hvis alle er prioriteret, så er ingen. Læs vejledning til prioriteringsordningen i 4g netværk.
 • 1-1-2 opkald bliver prioriteret i telenettet.
 • Satellittelefoner påvirkes som udgangspunkt ikke af strømafbrydelse.
 • Center for Cybersikkerhed opfordrer til, at man gennemfører test i praksis af, hvad der virker / ikke virker i tilfælde af en strømafbrydelse.
 • Et nationalt kort over telemaster er tilgængeligt på Mastedatabasen – det kan give et indblik i antallet af telemaster i ens område, men ikke sige noget konkret om sårbarheden ift. nødstrøm.

 

×

Log ind