Tema Energikrisen

Strategiske energibesparelser

Klimaindsatsen i kommunerne afhænger i høj grad af, at eksisterende bygninger energioptimeres. Over 80 pct. af de eksisterende bygninger vil stadig stå her i 2050, og 20 pct. af Danmarks CO2-udledning er forbundet med forbrug af el, vand og varme i bygninger. Samtidig skal bygningerne have den rette funktionalitet til at varetage velfærdsopgaven og være sunde og trygge at opholde sig i.

Nøgletal og arealanvendelse

KL faciliterer et samarbejde mellem kommuner, som har til formål at skabe mere og bedre information om de kommunale ejendomme. Ét af nøgletallene fokuserer på bygningernes anvendelsesgrad for at øge fokus på, at eksisterende kvadratmeter skal udnyttes fuldt ud, inden man bygger nyt.

 

Databaseret energiledelse

Kommunale erfaringer viser, at energiledelse i bygninger, dvs. en målrettet brug af data om energiforbrug, kan sikre betydelige og omkostningseffektive energibesparelser.

 

Energirenovering

Det er både økonomisk, socialt og klimamæssigt bæredygtigt at passe på eksisterende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt. Derfor skal kommunerne have de bedste rammer for at kunne foretage kloge renoveringsindsatser.

 

 

×

Log ind