Tema Energikrisen

Spar energi nu

Høje energipriser, klimahensyn og presset på det europæiske gasmarked har øget behovet for at spare på energien her og nu.

Sammen sparer vi på energien – også på arbejdet

Vi bruger omkring 1/3 af døgnets timer på arbejdspladsen. Derfor har vores energiforbrug et betydeligt aftryk, mens vi er på arbejde. Med energivenlige initiativer og vaner bidrager kommunerne til, at kontorbygninger, institutioner og idrætsfaciliteter landet over bliver en del af løsningen på den vanskelige energisituation, vi alle oplever for tiden.

Energistyrelsen har udformet energispareråd til arbejdspladser, og KL bakker op om rådene. Der er i formuleringen af rådene taget hensyn til balancen mellem at opnå energibesparelser og undgå sundhedsrisici, fx i form af skimmelsvamp eller legionella.

De overordnede energispareråd er:

  • Få overblik over energiforbruget: Skab et retvisende overblik over jeres nuværende forbrug til især varme, vand og el, og identificer sparepotentialer for jeres arbejdsplads.
  • Skru ned for varmen: Varm kun rummet op til 19 ºC. Hold døren lukket mellem rum med forskellig temperatur.
  • Spar på strømmen: Gør det til en vane at slukke for lys, skærme, computer og andet elektronik, når du forlader et rum eller går hjem.
  • Skift til LED-belysning: Undersøg muligheder for at skifte til LED-belysning. Det giver effektivt lys på kontoret og sparer udgifter på elregningen.
  • Brug mindre varmt vand: Brug mindst muligt varmt vand, når du vasker hænder eller vasker op.
  • Involvér hele arbejdspladsen: Snak med jeres kollegaer om, hvor I kan spare energi på arbejdspladsen, og tænk gerne driften ind i jeres spareindsatser.

Ovenstående råd og mere specialiseret materiale om at spare el, vand og varme samt forslag til tiltag i storkøkkener, svømmehaller, idrætshaller og klubhuse findes her.

 Specifikke tiltag i bygningsdriften

Energistyrelsen har udarbejdet et idékatalog med forslag til konkrete tiltag til at spare på energien i bygningsdriften. Det har de blandt andet gjort med input fra kommunerne og KL. Formålet med kataloget er at give et oplyst vidensgrundlag om effekten af forskellige energisparetiltag som hjælp til at prioritere indsatserne i kommunerne. 

Idékataloget kan findes her.

Ud over idékataloget det også muligt at se konkrete spareråd til eksempelvis svømmehaller og fokuseret indhold om at spare på el, vand og varme i driften.

Konkrete spareråd til svømmehaller findes her .

Råd til at spare på varmen i driften findes her.

Kommunikation til borgerne

Energistyrelsen har lanceret en national energisparekampagne. I den sammenhæng har Energistyrelsen udviklet og offentliggjort borgerrettet kommunikationsmateriale med fokus på, hvad borgerne selv kan gøre for at spare på energien. Materialet består blandt andet af guides, plakater, klistermærker, bannere og SoMe-materiale, som I frit kan bruge i jeres kommunikation til borgerne.

Kommunikationsmateriale til borgerne findes her.

Guide til brug af materialerne findes her.

×

Log ind