Tema Energikrisen

Nødberedskab

Den usikre energiforsyningssituation betyder, at kommunerne skal sikre det fornødne beredskab i tilfælde af strømafbrydelser eller energimangel.

Kommunerne skal forberede sig på strømnedbrud

Danmark har en stabil energiforsyning, men Energistyrelsen oplyser, at der kan opstå perioder til vinter, hvor der ikke er balance mellem udbud og efterspørgsel på elmarkedet. I sådanne tilfælde kan Energinet, i yderste nødstilfælde, fordele strømmen i nettet ved at afbryde elforsyningen til et geografisk område i ca. 2 timer ad gangen via midlertidige, kontrollerede strømafbrydelser. Omfanget af det geografiske område og varigheden af strømnedbruddet vil afhænge helt af situationen og varsles umiddelbart ikke inden.

Kommunerne opfordres til at have øget opmærksomhed på, om de kommunale beredskabsplaner og ’actionscards’ er opdateret og tager højde for afledte konsekvenser af en øget risiko for strømafbrydelser.

Fokusområder kan f.eks. være:

 • om vandforsyningen og spildevandshåndteringen virker i tilfælde af strømafbrydelse
 • om beredskabsplanen for ”nødvand” er på plads,
 • om kommunikation og drift kan forsætte uden mobildækning
 • om driften af skoler/daginstitutioner kan foregå uden strøm
 • om borgere, som er afhængige af energi i hjemmet, er sikret i tilfælde af strømafbrydelse

De nationale myndigheder opfordrer generelt til, at kritiske processer og funktioners afhængighed af energi bliver gennemgået, og at konsekvenserne ved et udfald af energi bliver vurderet og evt. imødegået.

KL vil i den kommende tid fokusere på at bidrage til at styrke beredskabsplanlægningen i kommunerne. Konkret ved at se på, om der kan udarbejdes fælles opmærksomhedspunkter til, hvad de kommunale beredskabsplaner bør adressere i tilfælde af strømsvigt. KL har på den baggrund nedsat en gruppe af kommunale beredskaber og kommuner, for sammen at identificere de væsentligste opmærksomhedspunkter for kommunerne i dette arbejde. KL har derfor udarbejdet en pjece med en række eksempler på, hvad kommunen kan gøre og bør være opmærksom på i tilfælde af et evt. strømsvigt. Dette både i forhold til den samlede beredskabsplan,  og sundhedsberedskabet. Der indgår eksempler på kommunernes beredskab før, under og efter en hændelse med strømsvigt - med henblik på at styrke kommunernes samlede planer og understøtte paratheden til at sikre fortsat drift.

Det er vigtigt at påpege, at meget stadig er i proces og under afklaring. Der vil derfor løbende blive justeret i både meldinger fra myndighederne om situationen, ligesom ikke mindst hvordan der varsles og kommunikeres af og mellem myndigheder vil blive skærpet undervejs.

I opfordres derfor altid til at søge seneste opdaterede information på www.ens.dk og www.kriseinformation.dk om situationen. 

Pjece

Pjece Styrket beredskab i tilfælde af strømsvigt

 

 • PDF

  Bilag A Hvad er nødvendig at forholde sig til ved strømafbrydelser af op til 2 timers varighed.pdf

 • PDF

  Bilag B Afdækningsnotat - kritiske situationer i Social Sundhed og Omsorg.pdf

 • PDF

  Bilag C Afdækningsnoatat - kritiske situationer i Social Sundhed og Omsorg 2.pdf

 • PDF

  Bilag D Skabelon for nødplan ved strømafbrydelse.pdf

 • PDF

  Bilag E Skabelon for nødplan ved strømafbrydelse.pdf

 • PDF

  Bilag F Nødplan ved strømafbrydelse IT- og telefoniområdet.pdf

 • PDF

  Bilag G Konsekvenser ved nedlukning af strøm i 2 timer på et vilkårligt tidspunkt af døgnet.pdf

 • XLSX

  Bilag H Actioncard og oversigt over kritiske funktioner.xlsx

 • PDF

  Bilag I Brownout kommunikationsberedskab Silkeborg.pdf

 • PDF

  Bilag J - Udstyr der kan påvirkes ved strømsvigt.pdf

Webinar om beredskabet i tilfælde af strømsvigt

Den 13. december 2022 havde KL-studiet besøg af en række oplægsholdere der skulle orientere kommunerne om beredskab ved tilfælde af de såkaldte brown-outs som Energistyrelsen har varslet - dvs. mulige afbrydelser af strømmen med korte eller intet varsel. Afbrydelserne forventes at vare 2 timer og vil være spredt ud over et geografisk område som ikke kan oplyses på forhånd.  Det kan både være om dagen eller om natten.

Webinaret satte derfor fokus på de spørgsmål der opstår ved strømudfald i kommunen og hvad forskellige dele af kommunens organisation kan gøre for at styrke nødberedskabet og sikre de kritiske funktioner før, under og efter en hændelse med strømsvigt. Webinarets oplægsholdere var Jesper Rode Tholstrup fra Energistyrelsen, Jakob Willer fra Brancheforeningen Telebranchen, Ulrik Keller fra Beredskabsstyrelsen, Claus Munk fra Bornholms Regionskommune, Dorthe Brænder Liliendal fra Odense Kommune og Hans Mogensen fra Silkeborg Kommune. 

Per aftale med Hans Mogensen deles hans præsentation ikke, se venligst i stedet for den separate PDF for information fra ham. 

Du kan se eller gense webinaret her

 • PDF

  Samlet_stroemsvigt.pdf

 • PDF

  2022 Brownout kommunikationsberedskab Silkeborg.pdf

 

Webinar om energiforsyningssituationen ved Energistyrelsen

Den 19. september 2022 var Energistyrelsen inviteret i KL-studiet for at orientere om energiforsyningssituationen til kommunerne og de kommunale redningsberedskaber. Vicedirektør Martin Hansen fra Energistyrelsen holdt oplæg, og efterfølgende besvarede han og beredskabschef i styrelsen Jesper Rode Tholstrup spørgsmål. 

Slides fra Energistyrelsens oplæg kan findes her:

 • PDF

  Energistyrelsens oplæg til KL om forsyningssituationen.pdf

Webinar om forsyningssikkerhed på teleområdet ved Center for Cybersikkerhed

Den 6. oktober 2022 var Center for Cybersikkerhed inviteret i KL-studiet for at orientere om forsyningssikkerhed på teleområdet til kommunerne og de kommunale redningsberedskaber. Sektionschef Henrik Frankerup Emanuelsen holdt oplæg om risikoen for udfald på mobilnettet i tilfælde af strømafbrydelser, og hvad kommunerne kan gøre for at sikre sig.

Efter aftale med Henrik deles webinaret og slides ikke, men følgende hovedpointer kan gengives:

 • Hvis man sidder i en beredskabssituation, bør man overveje at anvende flere teleudbydere for ikke at være afhængig af én udbyder. Nogle telefoner kan f.eks. bruge to simkort fra forskellige udbydere, andre et ekstra e-sim.
 • Der findes ikke en national kortlægning af teleoperatørernes nødberedskaber, men flere operatører vil formentlig have etableret nødstrøm, der bør kunne håndtere et udfald i elforsyningen af den forventede varighed. Det kan dog ikke garanteres, at der er nødstrøm, da nødstrømsanlæg kan svigte, ligesom der kan være planlagt vedligehold af telemaster, nødstrømsanlæg mv.
 • Der er ikke garanti for mobildækning. Det er derfor en sårbarhed at basere sin service eller ydelse på mobildækning alene.
 • Som beredskab kan man købe prioriteret adgang til tale, der giver fortrinsret til beredskabsaktører til at foretage opkald i 4G mobilnettet, når nettet måtte være overbelastet af opkald under ekstraordinære forhold som eksempelvis strømafbrydelser mv. Vigtigt at prioritere centrale funktioner – hvis alle er prioriteret, så er ingen. Læs vejledning til prioriteringsordningen i 4g netværk.
 • 1-1-2 opkald bliver prioriteret i telenettet.
 • Satellittelefoner påvirkes som udgangspunkt ikke af strømafbrydelse.
 • Center for Cybersikkerhed opfordrer til, at man gennemfører test i praksis af, hvad der virker / ikke virker i tilfælde af en strømafbrydelse.
 • Et nationalt kort over telemaster er tilgængeligt på Mastedatabasen – det kan give et indblik i antallet af telemaster i ens område, men ikke sige noget konkret om sårbarheden ift. nødstrøm.
×

Log ind