Tema Energikrisen

Nødberedskab

Den usikre energiforsyningssituation betyder, at kommunerne skal sikre det fornødne beredskab i tilfælde af strømafbrydelser eller energimangel.

Kommunerne skal forberede sig på strømnedbrud

Danmark har en stabil energiforsyning, men Energistyrelsen oplyser, at der kan opstå perioder til vinter, hvor der ikke er balance mellem udbud og efterspørgsel på elmarkedet. I sådanne tilfælde kan Energinet, i yderste nødstilfælde, fordele strømmen i nettet ved at afbryde elforsyningen til et geografisk område i ca. 2 timer ad gangen via midlertidige, kontrollerede strømafbrydelser. Omfanget af det geografiske område og varigheden af strømnedbruddet vil afhænge helt af situationen og varsles umiddelbart ikke inden.

Kommunerne opfordres til at have øget opmærksomhed på, om de kommunale beredskabsplaner og ’actionscards’ er opdateret og tager højde for afledte konsekvenser af en øget risiko for strømafbrydelser.

Fokusområder kan f.eks. være:

 • om vandforsyningen og spildevandshåndteringen virker i tilfælde af strømafbrydelse
 • om beredskabsplanen for ”nødvand” er på plads,
 • om kommunikation og drift kan forsætte uden mobildækning
 • om driften af skoler/daginstitutioner kan foregå uden strøm
 • om borgere, som er afhængige af energi i hjemmet, er sikret i tilfælde af strømafbrydelse

De nationale myndigheder opfordrer generelt til, at kritiske processer og funktioners afhængighed af energi bliver gennemgået, og at konsekvenserne ved et udfald af energi bliver vurderet og evt. imødegået.

KL vil i den kommende tid fokusere på at bidrage til at styrke beredskabsplanlægningen i kommunerne. Konkret ved at se på, om der kan udarbejdes fælles opmærksomhedspunkter til, hvad de kommunale beredskabsplaner bør adressere i tilfælde af strømsvigt. I dette arbejde vil KL inddrage en baggrundsgruppe af redningsberedskaber og kommuner. Materiale og anbefalinger fra gruppens arbejde vil kunne findes her på siden.

Webinar om energiforsyningssituationen ved Energistyrelsen

Den 19. september 2022 var Energistyrelsen inviteret i KL-studiet for at orientere om energiforsyningssituationen til kommunerne og de kommunale redningsberedskaber. Vicedirektør Martin Hansen fra Energistyrelsen holdt oplæg, og efterfølgende besvarede han og beredskabschef i styrelsen Jesper Rode Tholstrup spørgsmål. 

Slides fra Energistyrelsens oplæg kan findes her:

 • PDF

  Energistyrelsens oplæg til KL om forsyningssituationen.pdf

Webinar om forsyningssikkerhed på teleområdet ved Center for Cybersikkerhed

Den 6. oktober 2022 var Center for Cybersikkerhed inviteret i KL-studiet for at orientere om forsyningssikkerhed på teleområdet til kommunerne og de kommunale redningsberedskaber. Sektionschef Henrik Frankerup Emanuelsen holdt oplæg om risikoen for udfald på mobilnettet i tilfælde af strømafbrydelser, og hvad kommunerne kan gøre for at sikre sig.

Efter aftale med Henrik deles webinaret og slides ikke, men følgende hovedpointer kan gengives:

 • Hvis man sidder i en beredskabssituation, bør man overveje at anvende flere teleudbydere for ikke at være afhængig af én udbyder. Nogle telefoner kan f.eks. bruge to simkort fra forskellige udbydere, andre et ekstra e-sim.
 • Der findes ikke en national kortlægning af teleoperatørernes nødberedskaber, men flere operatører vil formentlig have etableret nødstrøm, der bør kunne håndtere et udfald i elforsyningen af den forventede varighed. Det kan dog ikke garanteres, at der er nødstrøm, da nødstrømsanlæg kan svigte, ligesom der kan være planlagt vedligehold af telemaster, nødstrømsanlæg mv.
 • Der er ikke garanti for mobildækning. Det er derfor en sårbarhed at basere sin service eller ydelse på mobildækning alene.
 • Som beredskab kan man købe prioriteret adgang til tale, der giver fortrinsret til beredskabsaktører til at foretage opkald i 4G mobilnettet, når nettet måtte være overbelastet af opkald under ekstraordinære forhold som eksempelvis strømafbrydelser mv. Vigtigt at prioritere centrale funktioner – hvis alle er prioriteret, så er ingen. Læs vejledning til prioriteringsordningen i 4g netværk.
 • 1-1-2 opkald bliver prioriteret i telenettet.
 • Satellittelefoner påvirkes som udgangspunkt ikke af strømafbrydelse.
 • Center for Cybersikkerhed opfordrer til, at man gennemfører test i praksis af, hvad der virker / ikke virker i tilfælde af en strømafbrydelse.
 • Et nationalt kort over telemaster er tilgængeligt på Mastedatabasen – det kan give et indblik i antallet af telemaster i ens område, men ikke sige noget konkret om sårbarheden ift. nødstrøm.
×

Log ind