I Vejle har man siden 2016 holdt øje med, hvordan folk bevæger sig rundt i bymidten, og hvor længe de er der. Den viden bliver brugt, når man skal planlægge byen, gennemføre arrangementer og i samarbejdet med byens erhvervsliv. Dataindsamlingen er et led i bestræbelsen om at gøre Vejle til en "smart city", der bruger forskellige former for teknologi og data til at blive klogere på befolkningens brug af byen.

Tidligere gennemførte kommunen manuelle tællinger et par gange om året. Nu er det muligt at indsamle den viden digitalt, og man kan derfor få viden om kundernes bevægelsesmønstre på alle tider af døgnet. Data bliver indsamlet 16 steder i Vejle midtby, blandt andet langs gågaden, i parkeringshusene, på lystbådehavnen og på vejen mod Campus.

Tællingerne indgår i dialogen med byens ejendomsejere og butikker, mens byens handelstandforening CityVejle også er meget interesseret i tallene. Tilsvarende bruges tallene af projektudviklere i kommunens teknik- og miljøforvaltning til at blive klogere på, hvordan man skaber bedre byrum og forbindelser. På den måde kan forvaltninger få vigtig viden om, hvad der tiltrækker folk, mens byens driftspersonale kan blive klogere på, hvornår der er ekstra behov for eksempelvis at tømme skraldespande. Systemet bruges også til at vise effekter af events i gågadesystemet, om hvornår folk kommer, hvor længe de bliver og hvordan de spredes i byen ved events som Open by Night, Black Friday eller storskærmsevents. Dataindsamlingen kan også fortælle, om bevægelsesmønstrene er forskellige i hverdage og weekender.

Tællingerne i Vejle bymidte har bidraget til, at man på kommunalt plan har kunnet arbejde strategisk med byplanlægning og udvikling af byrum med afsæt i data, mens byens erhvervsdrivende ligeledes har kunne drage nytte af data til udvikling af salgsstrategier.

×

Log ind