Detailhandel - Vejen til levende byer Tema 4 - Digitalisering, e-handel og nye forretningsmodeller

Hvordan kan data bruges til at sætte gang i detailhandlen? Pilotprojekt i Ry

I Ry igangsatte man i starten af 2016 et dataindsamlingsprojekt med målsætning om at genoplive detailhandlen og sikre, at byens godt 5.600 indbyggere fortsat oplever by- og serviceudvikling. Projektet er et af de første af sin slags og har ud fra data om folks færden undersøgt, hvordan man kan nytænke byrummet og skabe den bedst mulige kundeoplevelse.

Projektet hedder Ry City Data og er iværksat af Innovationsnetværk Service Platform, Lifestyle & Design Cluster og Alexandra Instituttet A/S i samarbejde med Ry Cityforening. Projektet udspringer af et ønske om at komme byens udfordringer med tomme lokaler og en generelt faldende omsætning i detailhandlen til livs. Projektet løb over 80 dage, hvor man indsamlede data på tværs af 15 butikker i byen.

Dataindsamlingen foregik ved at sætte 15 WiFi-sensorer op, der registrerede "digitale spor" fra borgernes smartphones i henholdsvis Kvickly og en række specialbutikker. Herefter kunne man udlede, hvordan kunderne bevæger sig rundt i byen og hvor mange butikker, de besøger. Derudover har projektet givet information om, hvorvidt butikkernes placering er hensigtsmæssig samt graden af aktivitet på de enkelte dage. Dataindsamlingen blev desuden sammenholdt med viden om kundekarakteristika og kundeflow fra byens Kvickly samt kundeundersøgelser og interviews med byens butikker. Mens dataindsamlingen kunne give et nutidsbillede af kundernes bevægelsesmønstre, har kundeanalyserne givet en dybere indsigt i, hvilke kunder, der gør mest brug af byens muligheder samt hvilke segmenter, man i fremtiden kan arbejde strategisk med at få til at benytte byens muligheder.

Ved at deltage i projektet har byen fået inspiration til at igangsætte en strategi for, hvordan byen bedst muligt opretholder livet i detailhandlen og samtidig får nytænkt byrummet. Rys erhvervsdrivende har opnået en viden om brug af data til at videreudvikle digitale tiltag, der kan forbedre kundeoplevelsen i byen. Projektet har desuden givet inspiration til andre byer, der efterfølgende har igangsat open data- og byudviklingsprojekter. Derudover har den afledte effekt været, at fremtidens diskussion i langt højere grad bliver baseret på data og ikke kun på erfaringer og mavefornemmelser.

×

Log ind